การเงิน

BANPU (23 ก.ค.64)

ประมาณการ 2Q64F: ราคาถ่านหินพุ่งกระฉูด

Event

ประมาณการ 2Q64

Impact

คาดว่าผลประกอบการใน 2Q64F จะดีขึ้นอย่างมาก YoY แต่ลดลง QoQ

เราคาดว่ากำไรสุทธิของ BANPU ใน 2Q64 จะอยู่ที่ 1.4 พันล้านบาท (จากขาดทุนสุทธิ 2.5 พันล้านบาทใน 2Q63, -10% QoQ) โดยผลประกอบการที่พลิกฟื้น YoY เป็นเพราะราคาถ่านหินเพิ่มขึ้นถึง 98% YoY และ 21% QoQ US$107/ton เนื่องจากอุปสงค์เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งและอุปทานตึงตัว ในขณะที่ผลประกอบการที่ลดลง QoQ เกิดจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงเหลือ 413 ล้านบาท (-54% QoQ) และขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงราคาถ่านหินเพิ่มขึ้นเป็น 784 ล้านบาท (+434% QoQ) เป็นหลัก แต่หากตัดรายการที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินการของบริษัท เราคาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักใน 2Q64 จะเพิ่มขึ้นถึง 81% QoQ เนื่องมากจากกำไรจากธุรกิจถ่านหินและไฟฟ้าดีขึ้น โดยเราคาดว่าราคาขายเฉลี่ย (ASP) ของ BANPU จะเพิ่มขึ้น 18% QoQ เป็น US$78/ton ใน 2Q64 เรายังคาดว่าปริมาณยอดขายรวมจะเพิ่มขึ้น 13% QoQ เป็น 7.6 ล้านตัน เนื่องจากเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซียผลิตได้เพิ่มขึ้น (+23% QoQ เป็น 5.0 ล้านตัน) เพราะฝนตกน้อยลง ในขณะที่ผลผลิตถ่านหินจากเหมืองที่ออสเตรเลียเกือบทรงตัว (-3% QoQ อยู่ที่ 2.6 ล้านตัน) ในขณะเดียวกันเราคาดว่าต้นทุนถ่านหิน (ไม่รวมค่าภาคหลวง) ในอินโดนีเซียจะทรงตัว QoQ อยู่ที่ US$39/ton เนื่องจาก stripping ratio ของการทำเหมืองถ่านหินลดลง ในขณะที่ต้นทุนเชื้อเพลิงแพงขึ้น ส่วนต้นทุนถ่านหินของเหมืองที่ออสเตรเลียลดลง 8% QoQ เหลือ AUD$75/ton จากการดำเนินโครงการลดต้นทุน นอกจากนี้ เรายังคาดว่าส่วนแบ่งกำไรจาก Banpu Power (BPP.BK/BPP TB)* จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก QoQ เนื่องจากไม่มีการปิด unit#2 ของโรงไฟฟ้าหงสาตามแผนนาน 28 วัน และไม่มีการปิดโรงไฟฟ้า BLCP นอกแผนเหมือนกับใน 1Q64 แต่อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจก๊าซจะลดลง QoQ เนื่องจากไม่มีรายได้พิเศษ 49 ล้านดอลลาร์จาก JV ที่ทำธุรกิจขายก๊าซ ซึ่งสามารถทำกำไรระยะสั้นได้ใน 1Q64 จากเหตุการณ์ polar vortex ใน Texas

ปรับแผนเพิ่มทุน

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม BANPU ปรับแผนเพิ่มทุนเป็นประมาณ 2.96 หมื่นล้านบาท (ลดลงจากแผนเดิม 7%) ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่, BANPU-W4 และ BANPU-W5 โดยจะยกเลิกแผนออก BANPU-W6 ซึ่งจะจัดสรรดังนี้ i) จัดสรรหุ้นสามัญใหม่ 1,692 ล้านหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ
หนึ่งหุ้นใหม่ที่ราคา 5.00 บาท/หุ้น, ii) แจก BANPU-W4 จำนวน 1,692 ล้านหน่วยฟรีให้กับผู้ที่จองซื้อหุ้นใหม่ในอัตราส่วนหนึ่งหุ้นใหม่ต่อหนึ่งหน่วย warrant โดยกำหนดราคาใช้สิทธ์ิที่ 5.00 บาท/หุ้น และ iii) แจก BANPU-W5 จำนวน 1,692 ล้านหน่วยฟรีให้กับผู้ที่จองซื้อหุ้นใหม่ในอัตราส่วนหนึ่งหุ้นใหม่ต่อหนึ่งหน่วย warrant โดยกำหนดราคาใช้สิทธ์ิที 7.50 บาท/หุ้น ทั้งนี้ BANPU-W4 มีอายุ 1 ปี และ BANPU-W5 มีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ออก ซึ่งกำหนดให้ใช้สิทธ์ิได้ในวันสุดท้ายของ warrant แต่ละรุ่น

Valuation & action

เรากำลังอยู่ระหว่างทบทวนคำแนะนำและราคาเป้าหมายของ BANPU เพื่อรอให้แผนเพิ่มทุนได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 สิงหาคมก่อน แต่อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่ากำไรจากธุรกิจหลักที่คาดว่าจะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญใน 2Q64 และราคาถ่านหินที่พุ่งขึ้นมาอยู่ที่ US$148/ton เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว จะช่วยหนุนราคาหุ้น BANPU

Risks

ความผันผวนของราคาถ่านหิน, การปิดโรงไฟฟ้านอกแผน และการเพิ่มทุน