การเงิน

TWPC - ขาย (23 ก.ค.64)

ข่าวดีสะท้อนในราคาแล้ว

เราคาดกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ TWPC ใน 2Q21F ที่ 74 ลบ. เทียบกับขาดทุน 12 ลบ. ใน 2Q20 และ 128 ลบ. ใน 1Q21 กำไรลดลง qoq เป็นผลจากฤดูกาล มองปัจจัยบวกสะท้อนในราคาแล้วและเราเห็นความเสี่ยงจากต้นทุนมันสำปะหลังที่เพิ่มขึ้น เราจึงปรับคำแนะนำลงเป็น ขาย ที่ราคาเป้าหมายเดิมที่ 5.60 บาทต่อหุ้น

โมเมนตัมเชิงบวกใน 2Q21

ข้อมูลจากสถาบันพัฒนามันสำปะหลังไทย (TTDI) และข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) สะท้อนโมเมนตัมเชิงบวกทั้งในแง่ราคาและปริมาณ ราคาส่งออกแป้งมันสำปะหลังเฉลี่ยใน 2Q21 เพิ่มขึ้นเป็น US$485/ton (+14% yoy, +1% qoq) และปริมาณส่งออกแป้งมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น 24% yoy แต่ลดลง 16% qoq ในเม.ษ. -พ.ค. ราคาในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 13,982บาทต่อตัน (+11% yoy, +2% qoq) และปริมาณการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น 19% yoy แต่ลดลง 12% qoq ในเม.ษ. -พ.ค.

 

แต่กำไร 2Q ลดลง qoq เนื่องจากผลของฤดูกาล

เราคาดบริษัทจะมีรายได้ 2Q ที่ 1,967 ลบ. เพิ่มขึ้น 15% yoy แต่ลดลง 8% qoq รายได้ลดลง qoq เป็นผลจากฤดูกาลเกีบเกี่ยวที่มักสิ้นสุดใน 2Q เราคาดอัตรากำไรขั้นต้นจะลดลงจาก 22.7% ใน 1Q เป็น 19% ใน 2Q จาก (1) อัตราการใช้กำลังการผลิตใน 2Q จะลดลงเหลือ 70% ต่ำกว่าระดับเฉลี่ยใน 1Q ที่ 80% และ (2) ต้นทุนมันสำปะหลังจะเพิ่มขึ้น 15% yoy และ 4% qoq เป็น 2,480 บาทต่อตัน ดังนั้นเราคาด TWPC จะมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 74 ลบ. ใน 2Q21F เทียบกับขาดทุนสุทธิใน 12 ลบ. ใน 2Q20 และกำไรสุทธิ 128 ลบ. ใน 1Q21

            

ปรับคำแนะนำเป็น ขาย คงราคาเป้าหมาย 5.60บาทต่อหุ้น

เราปรับคำแนะนำเป็น ขาย เนื่องจากปัจจัยบวกสะท้อนในราคาแล้ว เราเริ่มเห็นความเสี่ยงจากต้นทุนวัตถุดิบหลักหัวมันสำปะหลังที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้เรายังจับตาคาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตหัวมันสำปะหลังในฤดูเก็บเกี่ยว 2021/22 เนื่องจากปัจจัยนี้จะกระทบอัตราการใช้กำลังการผลิตของผู้แปรรูปมันสำปะหลังและอัตรากำไรขั้นต้นในช่วง 4Q21F-FY22F ราคาเป้าหมายของเราอ้างอิง 14x FY21F PE