ทั่วไป

ร้อยเอ็ดติดเชื้อโควิดเพิ่ม 147 ราย รับมารักษา 131 ราย

ยอดวันนี้ ร้อยเอ็ดติดเชื้อโควิดเพิ่ม 147 ราย รับมารักษา 131 ราย

วันนี้ (23 ก.ค.64) จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 147 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างพื้นที่เข้ามารักษาตัวในจังหวัด 131 ราย ภายในจังหวัด 16 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อสะสม 2,276 ราย

162701732714

162701734878

162701736097