คุณภาพชีวิต-สังคม

จุฬาฯ เล็งประกาศ ปรับลด 'ค่าเทอม' เพิ่มขึ้นช่วยนิสิตกระทบ โควิด 19สัปดาห์หน้า

จุฬาฯ เร่งประสานกระทรวง อว. และ ทปอ.ปรับลด 'ค่าเทอม' เพิ่มให้นิสิตจากโควิด-19 คาดว่าจะประกาศผลในสัปดาห์หน้า

ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี ด้านการพัฒนานิสิต จุฬาฯ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อนิสิตจุฬาฯ และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์แนวทางที่กำหนดไว้เดิมไม่น่าเพียงพอต่อการบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น

มหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าการปรับลด 'ค่าเทอม' เพิ่มขึ้นจะช่วยผ่อนคลายความเดือดร้อนของนิสิตได้มากยิ่งขึ้นและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

  • จุฬาฯ เตรียมประกาศ 'ลดค่าเทอม' เพิ่มขึ้น สัปดาห์หน้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังเร่งหารือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ เป็นประธาน

เร่งรัดขับเคลื่อนการพิจารณาลด 'ค่าเทอม' เพิ่มขึ้น เพื่อบรรเทาปัญหาให้ นิสิต ในสถานการณ์ดังกล่าว โดยจะได้ประกาศผลการปรับการลดค่าเทอมเพิ่มให้ทราบในสัปดาห์หน้า

  • ออก 'นโยบาย 10++'ช่วยบรรเทาความเดือนร้อนนิสิต 

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ออก นโยบาย 10++ เรื่อยมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 โดยจัดโครงการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิต

หนึ่งในนั้นคือการปรับลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วนและเสริมสวัสดิการอื่น ๆ ให้นิสิตทุกคณะ ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี