ทั่วไป

'โควิด 19 วันนี้' สระแก้วติดเชื้อเพิ่ม 101 ราย เสียชีวิตสะสม 15 ราย

ตรวจสอบ "โควิด 19 วันนี้" สระแก้วติดเชื้อเพิ่ม 101 ราย เสียชีวิตสะสม 15 ราย

สถานการณ์โรค COVID-19 จังหวัดสระแก้ว วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 101 ราย (ติดเชื้อในจังหวัด 55 ราย จากจังหวัดอื่น 46 ราย) ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 2 ราย รวมทั้งสิ้น 103 ราย เฉพาะติดเชื้อในพื้นที่ 101 ราย ที่ อำเภออรัญประเทศ 31 ราย อำเภอเมืองสระแก้ว 14 ราย อำเภอวัฒนานคร 6 ราย อำเภอเขาฉกรรจ์ 3 ราย และอำเภอคลองหาด 1 ราย

มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (รายที่ 15 ของจังหวัดสระแก้ว) เพศชาย อายุ 73 ปี สัญชาติไทย อาชีพรับจ้าง ที่อยู่ขณะป่วย บ้านเช่าเขตบางขุนเทียน กทม. ภูมิลำเนา หมู่ 11 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โรคประจำตัว ป่วยเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้เสียชีวิตเดินทางมาจาก กทม. พร้อมครอบครัวที่ติดเชื้อรวม 7 คน เมื่อ 17 กรกฎาคม 64 โดยไม่ได้ติดต่อเตียงมาก่อน ต่อมารับเข้ารักษาตัวที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว แล้วตรวจพบเชื้อ COVID-19 จนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อ 22 กรกฎาคม 2564

สะสมจากการระบาดระลอกเมษายน ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,480 ราย แยกเป็นติดเชื้อในจังหวัดและติดเชื้อจากจังหวัดอื่น 1,575 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 905 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 812 ราย รักษาหาย 1,847 ราย เสียชีวิตสะสม 15 ราย

162701325226