การเงิน

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 39.1153 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0571 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (22 ก.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 39.1153 บาท/ยูโร

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (21 ก.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 39.0582 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0571 บาท/ยูโร)