การเงิน

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 32.851 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.014 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (22 ก.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 32.851 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพุธ (21 ก.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 32.865 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.014 บาท/ดอลลาร์)