ทั่วไป

ภูเก็ต ยกระดับป้องกันโควิด-19 เข้มผู้เดินทางเข้าภูเก็ต

บอร์ดโรคติดต่อภูเก็ต มีมติยกระดับป้องกันโควิด-19 อีกระดับ เข้มผู้เดินทางเข้าภูเก็ตทุกจังหวัดไม่เว้นแม้แต่คนภูเก็ต จะต้องมีทั้งเอกสารแสดงการฉีดวัคซีนครบโดส และผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 หลังตัวเลขเพิ่มสูงต่อเนื่อง เริ่มบังคับใช้ระหว่าง 25 ก.ค.-2 ส.ค. 64

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 43/2564 ซึ่งมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานราชการและตัวแทนจากองค์กรภาคเอกชน และกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ซึ่งครั้งนี้มีวาระสำคัญ คือ พิจารณามาตรการการยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากนอกพื้นที่ หลังพบตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉพาะวันที่ 22 ก.ค. 64 มีผู้ติดเชื้อสูงถึง 20 ราย เป็นการติดเชื้อในพื้นที่ภูเก็ต 18 ราย และนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 2 ราย ด้วยเกรงว่า หากตัวเลขยังเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังการประชุมฯ ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือกันในหลายเรื่อง โดยประเด็นที่สำคัญ คือ การพิจารณายกระดับมาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 25 ก.ค. -2 ส.ค.นี้ กำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากทุกจังหวัด รวมถึงผู้ที่อยู่ภูเก็ตแต่เดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วย โดยจะต้องแสดงหลักฐานผลการฉีดวัคซีนครบโดส และผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบ มาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ยกเว้น รถฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ป่วยฉุกเฉิน กู้ชีพกู้ภัย รถขนส่งยาเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (ต้องมีหนังสือรับรองการขนส่ง) ผู้มีนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 (ต้องมีใบนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2) ผู้มีความจำเป็นในการเดินทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (ต้องมีตั๋วโดยสารของวันที่เดินทางเท่านั้น) ที่สามารถเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตได้ โดยใช้หลักฐานผลการตรวจสอบโควิด-19 เป็นลบ มาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในส่วนของเยาวชนที่อายุตั้งแต่ 6 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ต้องมีผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบ มาไม่เกิน 72 ชั่วโมง และให้โรงเรียนทุกแห่งขยายเวลาปิดการเรียนการสอนออกไปจนถึงวันที่ 2 ส.ค. 64

“เหตุที่ต้องมีการยกระดับสูงขึ้นนั้นเป้าหมายเพื่อต้องการควบคุมให้การติดเชื้อและการแพร่ระบาดภายในจังหวัดภูเก็ตให้ลดลง ดังนั้น ขอความร่วมมือประชาชน งดการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดภูเก็ต เพราะสิ่งเรากังวล คือ เชื้อจากภายนอกที่เข้ามาในพื้นที่”

นายปิยพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมถึงสถานการณ์ภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ว่า นับตั้งแต่วันที่ 1-22 ก.ค. 64 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้ว 9,358 คน มีการจองห้องจนถึงเดือนกันยายน 2564 แล้ว กว่า 240,000 ห้อง ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดี โดยดูได้จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 22 ก.ค. 64 พบว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20 ราย โดยเป็นการติดเชื้อภายในจังหวัด 18 ราย และติดเชื้อในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 2 ราย ทำให้จังหวัดภูเก็ต มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม จำนวน 870 ราย รักษาหายและกลับบ้านแล้ว 763 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตสะสม 9 ราย ส่วนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ พบติดเชื้อแล้ว 21 ราย จากผู้ที่เดินทางเข้ามากว่า 9,000 ราย