คุณภาพชีวิต-สังคม

เช็ก! รายละเอียด Walk-in ฉีดวัคซีน รพ.ราชวิถี

เปิดเผยรายละเอียด Walk-in ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลราชวิถี สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่ตั้งครรภ์ (อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์) วันนี้ถึง 30 ก.ค. 64

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดเผยรายละเอียดการ Walk-in เข้ามารับบริการฉีดวัคซีน โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่ตั้งครรภ์ (อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 - 15.00 น.

โดย "โรงพยาบาลราชวิถี" ระบุว่า ผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้ คือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่ตั้งครรภ์อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ (แสดงเอกสารการตั้งครรภ์ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์) สามารถ Walk-in เข้ามารับบริการ "ฉีดวัคซีน" โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

สามารถลงทะเบียน ณ จุดบริการ (On-site Registration) ติดต่อจุดเช็คคิวและตรวจสอบเอกสาร (Zone 1) ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ฝั่งลิฟต์ใหม่) โรงพยาบาลราชวิถี (เพื่อยืนยันตัวตน ก่อนขึ้นฉีดวัคซีน ณ ห้องกระจก ชั้น 12) ซึ่งเอกสารที่ใช้คือ บัตรประจำตัวประชาชน เพียงใบเดียวเท่านั้น

162700598280