ทั่วไป

'โควิดวันนี้' สมุทรสาครติดเชื้อพุ่ง 1,070 ราย เสียชีวิตสะสม 92 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" สมุทรสาครติดเชื้อพุ่ง 1,070 ราย เสียชีวิตสะสม 92 ราย

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร วันนี้ผู้ป่วยรายใหม่ 1,070 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 39,395 ราย หายป่วยและจำหน่ายแล้ว 27,927 ราย เสียชีวิตสะสม 92 ราย162700290945

162700291782