การเมือง

ผบ.ทสส. สั่งสอบ เอกสารขอวัคซีน 'โมเดอร์นา' สภากาชาดไทย

กองทัพไทย พร้อมแจงผลสอบ เอกสารขอวัคซีน "โมเดอร์นา" จาก สภากาชาดไทย วันนี้ ระบุ หนังสือราชการดังกล่าว ไม่ใช่หนังสือราชการส่งไปนอกหน่วยงาน

23 ก.ค.2564 จากกรณีสื่อออนไลน์เผยแพร่ หนังสือราชการด่วนมาก ที่ กห. 0312.3/218 จากกองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อขอรับการสนับสนุนวัคซีนไวรัสโคโรนา 2019 Moderna จากสภากาชาดไทย

ล่าสุด พล.ต.ธีรพงศ์ ปัจทมสิงห์ ณ อยุธยา รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ชี้แจงว่า พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวีสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้ว และสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที หนังสือราชการดังกล่าว ไม่ใช่ลักษณะหนังสือราชการที่ส่งไปหน่วยงานภายนอก

อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนเสร็จเรียบร้อยจะชี้แจงในวันนี้ ให้สังคมรับทราบข้อเท็จจริงต่อไป