'สมุทรปราการ' พื้นที่สีแดงเข้ม ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม 895 ราย เสียชีวิต 3 ราย

'สมุทรปราการ' พื้นที่สีแดงเข้ม ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม 895 ราย เสียชีวิต 3 ราย

อัพเดทสถานการณ์ โควิดวันนี้ "สมุทรปราการ" พื้นที่สีแดงเข้ม ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม 895 ราย เสียชีวิต 3 ราย

เมื่อวันที่ 22 ..64  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายงานสถานการณ์ติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่สีแดงเข้ม ผู้ป่วยรายใหม่ 895 ราย ในพื้นที่ 690 ราย (ACF 33 ,WI 657 )

  • เมือง 298 ราย
  • บางบ่อ 10 ราย
  • บางพลี 186 ราย
  • พระประแดง 112 ราย
  • พระสมุทรฯ 44 ราย
  • บางเสาธง 40 ราย

รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 205 ราย

162694651161

ผู้เสียชีวิต 3 ราย

รายที่ 1 เพศชาย อายุ 68 ปี โรคประจำตัว วัณโรค

รายที่ 2 เพศชาย อายุ 57 ปี โรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง /โรคไตระยะที่ 3

รายที่ 3 เพศหญิง อายุ 80 ปี โรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก 

1.กรุงเทพมหานคร 2,893 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ค.64) 123,506 ราย

2.สมุทรสาคร 965 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ค.64) 20,457 ราย

3.สมุทรปราการ 895 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ค.64) 29,927 ราย

4.ชลบุรี 620 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ค.64) 17,781 ราย

5.นนทบุรี 416 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ค.64) 18,833 ราย

6.ปทุมธานี 365 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ค.64) 16,465 ราย

7.นครราชสีมา 293 ราย  สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ค.64) 3,299 ราย

8.ปัตตานี 289 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ค.64) 6,819 ราย

9.สุพรรณบุรี 274 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ค.64) 2,403 ราย

10.ระยอง 261 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ค.64) 4,028 ราย

162693090640