การเงิน

NETBAY - ซื้อ (22 ก.ค.64)

ประมาณการ 2Q64: กำไรจะเพิ่มขึ้น YoY แต่ลดลง QoQ

Event

เราคาดว่ากำไรสุทธิของ NETBAY ใน 2Q64 จะอยู่ที่ 39 ล้านบาท (+15% YoY, -10% QoQ) ซึ่งจะทำให้กำไรสุทธิในงวด 1H64 อยู่ที่ 82 ล้านบาท (+10% YoY) และคิดเป็น 50% ของประมาณการกำไรปีนี้ของเรา โดยกำไรที่เพิ่มขึ้น YoY เป็นเพราะฐานกำไรในปีที่แล้วต่ำ ในขณะที่กำไรที่ลดลง QoQ เป็นเพราะกิจกรรมทางธุรกิจลดลงในช่วงที่ COVID-19 ระบาด

Impact

รายได้ใน 2Q64 จะเพิ่มขึ้น YoY จากฐานที่ตํ่า

กระทรวงพาณิชย์รายงานว่าการนำเข้าของประเทศไทยใน 2Q64 เพิ่มขึ้น 47% YoY และ 4% QoQ ในขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้น 31% YoY และ 3% QoQ ทั้งนี้ รายได้ของ NETBAY มีสหสัมพันธ์กับตัวเลขการนำเข้า-ส่งออกของไทยอยู่ที่ 0.6 ดังนั้น เราจึงคาดว่ารายได้ของบริษัทจะเพิ่มขึ้นแค่ YoY เท่านั้นเป็น 96 ล้านบาท (+2% YoY, -3% QoQ) เนื่องจากรายได้ของบริษัทขึ้นกับจำนวนธุรกรรมมากกว่ามูลค่าของธุรกรรม สำหรับในงวด 1H64 เราคาดว่ารายได้ของบริษัทจะอยู่ที่ 196 ล้านบาท (+4%YoY) คิดเป็น 47% ของประมาณการปีนี้ของเรา

คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นใน 2Q64 จะอยู่ที่ 78.4%

เราคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทใน 2Q64 จะอยู่ที่ 78.4% (+0.6ppts YoY, -1.6ppts QoQ) ซึ่งสอดคล้องกับรายได้เพราะต้นทุนประมาณ 70% เป็นต้นทุนคงที่ ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นในงวด 1H64 อยู่ที่ 79.2% (+1.2ppts YoY) ต่ำกว่าสมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นปีนี้ของเราที่ 80.4% อยู่เล็กน้อย เราคาดว่าสัดส่วน SG&A ต่อยอดขายใน 2Q64 จะอยู่ที่ 37% (จาก 41.5% ใน 2Q63 และ 35.7% ใน 1Q64) ซึ่งจะทำให้สัดส่วน SG&A ต่อยอดขายในงวด 1H64 อยู่ที่ 36.4% (จาก 40.8% ใน 1H63 และสมมติฐานปีนี้ของเราที่ 38.4%)

ธุรกิจสะดุดในช่วงสั้น แต่แนวโน้มระยะยาวยังเป็ นบวกเหมือนเดิม

กิจกรรมทางธุรกิจที่ชะลอตัวลงในช่วงที่ COVID-19 ระบาดทำให้ประมาณการรายได้ และอัตรากำไรขั้นต้นของเรามีความเสี่ยงด้าน downside แต่อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทใช้มาตรการคุมต้นทุนจะช่วยกดให้ค่าใช้จ่าย SG&A ต่ำกว่าประมาณการของเรา ดังนั้น เราจึงประเมินว่าประมาณการกำไรปีนี้ปี downside จำกัด เรายังคงมองว่า NETBAY จะได้อานิสงส์จากกระแส digital disruption ดังนั้น เราจึงยังคงประมาณการกำไรปี 2564-65 เอาไว้เท่าเดิม

Valuation & action

เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” NETBAY และประเมินราคาเป้าหมายสิ้นปี 2565 ที่ 35.00 บาท อิงจาก PER เท่าเดิมที่ 40.0x (ค่าเฉลี่ยในอดีต)

Risks

ความเสี่ยงจากการแข่งขัน, การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล, ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากร, เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป, ความเสี่ยงจากความเสถียรของระบบการให้บริการ, เศรษฐกิจโลกชะลอตัว