ส.ป.ก. - พด. เร่งขับเคลื่อนปลูกฟ้าทะลายโจร กระชายขาว สมุนไพรสู้โควิด-19

ส.ป.ก. - พด. เร่งขับเคลื่อนปลูกฟ้าทะลายโจร กระชายขาว สมุนไพรสู้โควิด-19

รมช.ธรรมนัส จับมือ ส.ป.ก. และ พด. เร่งขับเคลื่อนปลูกฟ้าทะลายโจร กระชายขาว สมุนไพรสู้โควิด-19

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายในการปลูกพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร จากสถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นจำนวนมาก พืชสมุนไพรที่มีในประเทศได้รับความสนใจนำใช้ประโยชน์ทางยา

โดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมให้การสนับสนุนการสำรวจพื้นที่ที่ความเหมาะสมสำหรับพืลสมุนไพร คุณภาพของดินและน้ำ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลถึงการผลิตที่มีคุณภาพ สร้างความพร้อมของหน่วยงานในการแนะนำความรู้การจัดการดิน น้ำและแร่ธาตุในดิน

162693745916

“จากสถานการณ์ในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้นรวดเร็วมีจำนวนผู้ติดเชื้อมาก สมุนไพรไทยโดยเฉพาะฟ้าทะลายโจร จึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่จะนำไปใช้ในการป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทางกระทรวงเกษตรฯ จึงสนับสนุนให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) จัดทำศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 5 ศูนย์ และศูนย์สมุนไพรแบบครบวงจรที่ อ.แม่มอก จ.ลำปาง ในการปลูกต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า กระชายขาวและตะไคร้

กำลังการผลิตแต่ละศูนย์ได้ต้นกล้าอย่างน้อย 100,000 กล้า พร้อมนำไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรกว่า 30,000 ราย และให้กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมดำเนินการตรวจสอบดิน การปรับปรุงบำรุงดิน เสริมด้วยนวัตกรรมใหม่ เพิ่มผลิตภาพการผลิตให้สูงขึ้น ทั้งนี้กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จะรับซื้อผลผลิต เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนต่อไป ” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ที่ใช้ในการรักษาโควิด-19 จากผลการวิจัยหลายแห่ง ได้ระบุถึงสรรพคุณในการป้องกันและรักษาโควิดได้ เนื่องจากมีสารสำคัญ คือ แอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) มีสรรพคุณลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการไม่หนัก

ซึ่งในขณะนี้ฟ้าทะลายโจรขาดตลาดอย่างมาก เพราะประชาชนเริ่มมั่นใจในตัวสมุนไพรมากขึ้น จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษา และนับเป็นโอกาสของเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรสามารถปลูกฟ้าทะลายโจรให้มีคุณภาพ มีสารสำคัญเพียงพอ เพื่อแปรรูปผลผลิตจำหน่ายเอง หรือจำหน่ายเป็นวัตถุดิบให้กับหน่วยงานที่จะนำไปแปรรูปเป็นยาเพื่อใช้ในการรักษาต่อไปได้

162693748355

162693747350

162693750890

162693749785