ทั่วไป

'กรมอุตุนิยมวิทยา' ประกาศฉบับที่ 11 พายุโซนร้อน 'เจิมปากา' บริเวณเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

"กรมอุตุนิยมวิทยา" ประกาศฉบับที่ 11 พายุโซนร้อน "เจิมปากา" บริเวณเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศจีน มีทิศการเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนืออย่างช้าๆ คาดว่าจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุโซนร้อน “เจิมปากา”" ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

เมื่อเวลา 22.00 น. ของวันนี้ (21 ก.ค. 64) พายุโซนร้อน “เจิมปากา” บริเวณเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศจีน หรือละติจูด 22.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 109.5 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีทิศการเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนืออย่างช้าๆ คาดว่าจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย

อนึ่ง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้

162688379279

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 23.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 05.00 น.

162688363714