ข่าวในพระราชสำนัก

น้ำพระราชหฤทัย ‘ในหลวง’ นำพาปวงประชาสู้ภัยโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ รถต่อพ่วงชีวนิรภัย รวมถึงรถรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลแก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกในการตรวจหาเชื้อโควิด-19

162684796126

วันนี้ (21 ก.ค.64) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ไปยังพสกนิกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ด้วยการนำรถพระราชทาน ประกอบด้วย รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยรถต่อพ่วงชีวนิรภัย และรถวิเคราะห์ผลด่วน ออกตรวจคัดกรองโควิด-19 ค้นหาเชิงรุกแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 2 จุด คือ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปเตมีย์) อ.ลูกกา จ.ปทุมธานี และราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7-30 กรกฎาคม ระหว่างเวลา 08.00 น.เป็นต้นไปเว้นวันหยุดราชการ อันเป็นจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ค้นหาเชิงรุกแก่ชาวจ.ปทุมธานี และกรุงเทพมหานครด้านทิศเหนือ 

162684796271

ในแต่ละวัน มีประชาชนลงทะเบียนจองคิวตรวคคัดกรองผ่านแอปพลิเคชั่น Queq (คิวคิว) เดินทางมารับบริการตรวจคัดกรอง โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย 2 คัน รถต่อพ่วงชีวนิรภัย 2 คัน และรถวิเคราะห์ผลด่วน 1 คัน มาตรวจคัดกรองโควิด-19 ค้นหาเชิงรุกแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงวันละ 1,500-2,000 คน 

162684796214

สำหรับขั้นตอนการตรวจคัดกรองโควิด-19 เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรคิวให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น กรอกรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจค้นหาโควิด-19 ด้วยวิธี Swab หรือ PCR เพื่อนำผลมาตรวจด้วยตรวจแอนตีเจนเทสต์ เมื่อผลตรวจแอนตีเจนเทสต์ออกมาเป็นลบ จะให้ผู้เข้ารับการตรวจกลับบ้าน แต่เมื่อผลการตรวจเป็นบวก เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบด้วยการ Swab ผ่านรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยอีกครั้ง 

162684796885

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตรวจคัดกรองเชิงรุกกล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 7 เป็นต้นมาจนถึงวันนี้ (21 ก.ค.) มีผู้มาเข้ารับการตรวจเชิงรุกเฉลี่ยวันละประมาณ 1,500 คน และตรวจพบผู้ติดเชื้อเฉลี่ยวันละ 10-15% แสดงให้เห็นว่า ในแต่ละวันมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนเตียงดังนั้นผู้ที่มีผลยืนยันการตรวจชัดเจนแล้วว่าเป็นบวก ทางเจ้าหน้าที่จะส่งผลให้คลินิกบ้านอบอุ่น เข้าไปดูแลติดตามผู้ป่วยที่กลับไปรักษาตามบ้าน หากผู้ป่วยอาการหนัก ทางคลินิกบ้านอบอุ่นจะทำการหาเตียงเพื่อส่งตัวให้เข้ารับการรักษาทันที

162684796915

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด พระราชทานพระบรมราโชบายในการดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ในการนี้ พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานการณ์นี้คลี่คลายโดยเร็ว ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติสุขอีกครั้ง

162684796948

162684796895

162684797072

162684797293