การเมือง

ครม.เคาะกรอบวงเงิน 'เยียวยา' นายจ้าง-ม.33 พื้นที่ควบคุมสูงสุด 13,505 ล้าน

ครม. อนุมัติกรอบวงเงินโครงการ "เยียวยา" นายจ้างและผู้ประกันตน ม. 33 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัดรวม 13,505 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 64 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงิน โครงการ "เยียวยา" นายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่จังหวัดชานแดนภาคใต้ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ รวมทั้งสิ้น 10 จังหวัด

สำหรับกิจการที่ได้รับผลกระทบ 9 สาขา จากเดิมที่ได้เห็นชอบไปแล้ว 2,519.38 ล้านบาทเพิ่ม เป็น 13,504 .696 บาท หรือเพิ่มขึ้น 10,985.316 ล้านบาท 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ส่วนอีก 3 จังหวัดที่ ศบค. ได้มีประกาศเพิ่มเติม ได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และอยุธยานั้น ครม.ได้เห็นชอบในวันนี้ให้ขยายพื้นที่เยียวยาผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิด เพิ่มเติมจาก 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด และจะนำกรอบวงเงินที่เพิ่มขึ้นนำเสนอ ครม.เพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ พื้นที่ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้ประกาศยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดงเข้ม) ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป็น 13 จังหวัด ได้แก่ 

 • กรุงเทพมหานครนครปฐม 
 • นนทบุรี 
 • นราธิวาส 
 • ปทุมธานี 
 • ปัตตานี  
 • ยะลา 
 • สงขลา
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร

โดยพื้นที่ที่เพิ่มา 3 จังหวัดล่าสุดตามประกาศ ศบค.ฉบับที่ 27 ได้แก่ 

 • ฉะเชิงเทรา 
 • ชลบุรี 
 • พระนครศรีอยุธยา