ข่าวในพระราชสำนัก

‘ในหลวง’ โปรดเกล้า ฯ ให้ เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานถวายแด่ พระโสภณธรรมาภรณ์ จ.สงขลา

“ในหลวง” โปรดเกล้า ฯ ให้ เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่ พระโสภณธรรมาภรณ์ ณ วัดสามกอง จังหวัดสงขลา

162669497997

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเลื่อมใสและพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา กับทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ชราภาพปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่ พระโสภณธรรมาภรณ์วัดสามกอง จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแพร่หลักธรรมคำสอนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

162669497997

162669497953

162669497899