ธุรกิจ

ความอาลัย จาก 'โชควัฒนา’ ถึง ‘ณรงค์' นักสู้เพื่อความยุติธรรม

เปิดสารแสดงอาลัยจากครอบครัว "โชควัฒนา" ถึง "ณรงค์" ผู้เป็นที่รักยิ่งของพี่น้อง ลูกหลานทุกคน พร้อมสานต่อเจตนารมย์แห่งการทำดี ตั้ง "กองทุนระลึกคุณณรงค์โชควัฒนา ในมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนา" มุ่งทำการกุศลและกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป

ณรงค์ โชควัฒนา 

นักสู้เพื่อความยุติธรรม

ด้วยความรักและอาลัยอย่างยิ่ง

บุญเอก  โชควัฒนา

บุญปกรณ์ โชควัฒนา

บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

ศิรินา ปวโรฬารวิทยา โชควัฒนา

ธีรนาถ โชควัฒนา

บุญชัย โชควัฒนา

บุญเกียรติ โชควัฒนา

หลานๆครอบครัวโชควัฒนา

162651884763

คุณณรงค์ โชควัฒนา เป็นบุตรชายคนที่ 4 ของ ดร.เทียม และคุณสายพิณ โชควัฒนา มีพี่น้อง 8 คน คุณณรงค์ เป็นคนเฉลียวฉลาด เก่ง และมีจิตใจดีมาก ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและร่วมต่อสู้เพื่อความยุติธรรมตลอดมา คุณณรงค์ โชควัฒนา เกิดเมื่อวันที่ 22  ธันวาคม 2486  จบการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี คุณณรงค์ เป็นคนชอบหาความรู้ และทดลองสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาตั้งแต่เด็ก เมื่อจบการศึกษาได้เข้าทำงานที่ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด ในตำแหน่งผู้อำนวยการ และได้ต่อยอดธุรกิจจนถึงปัจจุบันเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกลุ่มแพน

ตลอดชีวิต คุณณรงค์ ได้ทำงานเพื่อสังคม มีความตั้งใจที่จะพัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นยารักษาโรค จึงไปเรียนหลักสูตร แพทย์แผนไทย ด้วยความตั้งใจคือต้องการให้สมุนไพรไทยสามารถพัฒนาเป็นยารักษาโรค และช่วยเหลือเกษตรกร

คุณณรงค์ เป็นนักสู้ อดทน และทำงานหนักเพื่อผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน ในชีวิตมีแต่ให้ทั้งสอน ทั้งช่วย เพื่อให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จจึงเป็นที่รักของพนักงานอย่างมาก

คุณณรงค์ เป็นที่รักยิ่งของครอบครัวโชควัฒนา พี่น้อง และหลานๆรักคุณณรงค์ทุกคน 

162651886636

คุณณรงค์สมรสกับคุณธีรนาถและมีชีวิตสมรสที่มีความสุข

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 คุณณรงค์ โชควัฒนา ได้จากพวกเราไปด้วยโรคโควิด 19 ครอบครัวโชควัฒนามีความเสียใจมาก จึงร่วมกันตั้งกองทุนระลึกคุณณรงค์โชควัฒนา ในมูลนิธิดรเทียมโชควัฒนาเพื่อสานต่อการกุศลที่คุณณรงค์ตั้งใจทำ