ทั่วไป

'ธรรมนัส' จับมือ 'อัครา' ปาคนพะเยาปิ๊กบ้าน

การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เมืองกรุง "ธรรมนัส" จับมือ "อัครา" ปาคนพะเยาปิ๊กบ้าน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบันโดยเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑลพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการรักษาในสถานพยาบาล

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่งหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ร่วมมือกันในการให้ความช่วยเหลือประชาชนจังหวัดพะเยาที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพ และพื้นที่อื่นๆ ที่ตรวจพบเชื้อ โควิด-19 แล้วยังไม่ได้รับการรักษาในสถานพยาบาล และมีความประสงค์จะกลับไปรักษาในพื้นที่จังหวัดพะเยา ตามแนวทางที่คณะทำงาน ได้ร่วมหารือและเตรียมการไว้สำหรับรองรับและให้การดูแลพี่น้องประชาชนชาวพะเยาที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้ทั้งโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย ไม่เพียงพอในการรับผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการเข้ารักษาในสถานพยาบาล ตกค้างอยู่ในที่พักอาศัยเดิมร่วมกับสมาขิกในครอบครัวซึ่งก็สุ่มเสี่ยงในการที่จะแพร่เชื้อไปยังบุคคลใกล้ชิดได้จึงต้องดำเนินการในส่วนนี้อย่างเร่งด่วน

162642534596


ด้าน นายอัครา พรหมเผ่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ” สำหรับประชาชนชาวจังหวัดพะเยาที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลหากพบว่าตนเองหรือคนใกล้ชิดติดเชื้อโควิด19 สามารถ ติดต่อ ขอรับการช่วยเหลือได้ โดยเบื้องต้นให้ติดต่อไปยัง หมายเลข 054-409-123 เพื่อประเมินสภาพร่างกายว่ามีความพร้อมที่จะเดินทางกลับมารักษาที่จังหวัดพะเยาหรือไม่

โดยเบื้องต้นให้เตรียมความพร้อม ในเรื่องเอกสารส่วนตัว อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน ผลตรวจหาเชื้อโควิด19 เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ยารักษาโรคประจำตัว หน้ากากอนามัย ของใช้ส่วนตัว อาหารน้ำดื่ม พร้อมแจ้งความประสงค์ในการเดินทางว่าต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว หรือ ประสงค์ให้ทาง อบจ.พะเยา จัดรถไปรับ ณ สถานพักอาศัย แล้วนำไปรักษาต่อที่จังหวัดพะเยาต่อไป “นายอัครากล่าว

162642537119