ประชากร 5จี ทั่วโลก ปี 65 พุ่งพันล้านคน

ผลสำรวจ ประชากร 5จี ทั่วโลก ปี 65 พุ่งพันล้านคน

“อีริคสัน โมบิลิตี้ รีพอร์ต” ประเมินการใช้งาน 5จี ทั่วโลก ผ่านสมาร์ทโฟน 5จี มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น “เอเชีย แปซิฟิก” ถูกคาดการณ์ว่า จะมีผู้ใช้ 5จี เพิ่มขึ้นมากกว่าภูมิภาคอื่น ปี 2564 คาดว่าจะมีผู้ใช้ 5จี ทั่วโลก 569 ล้านคน ปี 2565 ทะลุ 1,083 ล้านคน และภายในปี 2569 จะมีประชากร 5จี ทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 3.3 พันล้านคน

ปีนี้ คาดว่า ในเอเชียแปซิฟิกจะมีคนใช้ 5จี มากถึง 500 ล้านคน และภายในปี 2566 คนเอเชียจะใช้ 5จี มากกว่า 1 พันล้านคน

อย่างไรก็ตาม Opensignal ได้ออกมาวิเคราะห์ถึงความเร็วระหว่าง 5จี และ 4จี โดยเฉลี่ยความเร็ว 5จีที่เชื่อถือได้นั้น “เร็วกว่า” ความเร็ว 4จี มากกว่า 7 เท่าใน 20 ประเทศที่รวมอยู่ในการศึกษา

ที่น่าสนใจ คือ มีความแตกต่างค่อนข้างมากสำหรับความเร็วเครือข่ายในประเทศต่างๆ ประเทศที่ 5จีมีความเร็วสูงสุด คือ เกาหลีใต้ รองลงมา คือ ออสเตรเลีย เยอรมนี อังกฤษ และญี่ปุ่น

162640618973