ย้ำ!! 'ประกันสังคม'ยังไม่เปิดระบบตรวจสอบสิทธิเยียวยา 'อาชีพอิสระ'

ย้ำ!! 'ประกันสังคม'ยังไม่เปิดระบบตรวจสอบสิทธิเยียวยา 'อาชีพอิสระ'

'ประกันสังคม' แจงยังไม่เปิดระบบตรวจสอบ ขอให้ผู้ประกันและนายจ้าง 'อาชีพอิสระ' ที่ได้รับสิทธิเยียวยา รอตรวจสอบข้อมูลกับประกันสังคมเท่านั้น

วันนี้ (15 ก.ค.2564) นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อมวลชนหลายสำนักเผยแพร่ข่าวว่า ขอให้ ผู้ประกันตน รีบเช็ค สิทธิประกันสังคม ด่วนเพื่อรับ เงินเยียวยานั้น สำนักงานประกันสังคม ขอชี้แจงว่า

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ก.ค.64 เห็นชอบมาตรการเยียวยานายจ้างและ ผู้ประกันตน รวมทั้ง 'อาชีพอิสระ' ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเวลา 1 เดือน

โดยประเภทกิจการที่ให้ความช่วยเหลือ จากเดิม 4 สาขา เพิ่มเติมเป็น 9 สาขา คือ 1.ก่อสร้าง 2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3.ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ 4.กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ  5.สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 6.สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์  7.สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 8.สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิชาการ 9.สาขาข้อมูลข่าวสารและการศึกษา

  • 'สปส.' ยันไม่เปิดระบบตรวจสอบสิทธิเยียวยา 'ผู้ประกันตน'

ความคืบหน้าของมาตรการล่าสุดสำนักงานประกันสังคมยังไม่มีการเปิดระบบให้ตรวจสอบสิทธิ เนื่องจากขั้นตอนต่อไป

หลัง ครม.เห็นชอบแล้ว สำนักงานประกันสังคม จะต้องประชุมหารือกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรายละเอียด เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และระยะเวลาของโครงการให้แล้วเสร็จก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้า เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้

162631785980

นายนันทชัย กล่าวต่อไปว่า ผู้ประกอบ 'อาชีพอิสระ' ที่ยังไม่ได้เป็น ผู้ประกันตน และไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด และประสงค์รับสิทธิ ขอให้รีบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อจะได้รับสิทธิเยียวยาเช่นกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 'ประกันสังคม มาตรา 40' กลุ่ม 'อาชีพอิสระ' รีบสมัคร รับเงิน 5,000 บาท เช็คเงื่อนไข ใครได้บ้าง

                     สมัคร 'ประกันสังคม มาตรา 40' เปิดช่องทางลงทะเบียนง่าย ๆ ใช้บัตรประชาชนใบเดียว!

                     'เยียวยาล็อคดาวน์' ประกันสังคม 'ม.33 39 40' และ 'อาชีพอิสระ' ได้ 'เงินเยียวยา' เท่าไรบ้าง ?

  • ฝาก'อาชีพอิสระ' สมัครผู้ประกันมาตรา40 ด้วยตนเองผ่านมือถือ

โดยสามารถสมัครง่าย ๆ ด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาเตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และที่เคาเตอร์บิ๊กซี (Big C) หรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม ทั้งนี้ เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายนันทชัย กล่าวในตอนท้ายว่า ขณะนี้ ประกันสังคม ยังไม่เปิดช่องทางให้ตรวจสอบ หรือดำเนินการใด ๆ เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนหารือกับสภาพัฒน์ฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ของโครงการให้ชัดเจน ซึ่งจะนำเข้า ครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้า จากนั้นจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง