ข่าวในพระราชสำนัก

‘กรมพระศรีสวางควัฒนฯ’ พระราชทานวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ ให้ชาวชุมชนวังหลัง 16-18 ก.ค.นี้

“สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” พระราชทานวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" เพื่อฉีดให้ชาวชุมชนวังหลัง 16-18 ก.ค. ที่ รพ.ศิริราช

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  โปรดเกล้าฯ พระราชทานวัคซีนป้องกัน COVID-19 "ซิโนฟาร์ม"    เพื่อกระจายฉีดสำหรับพสกนิกรชุมชนวังหลัง จำนวน 3,000 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส   เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งจะสามารถป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลศิริราช มีการดำเนินงานร่วมกับผู้นำชุมชนวังหลัง และสำนักงานเขตบางกอกน้อย รวบรวมรายชื่อและนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2564 ที่รพ.ศิริราช (ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรมเพื่อสังคม  โทร. 0 2419 9351