'ประกันสังคม' เช็ค www.so.go.th จ่ายเยียวยาโควิด-19 ผู้ประกันตน ม.33

'ประกันสังคม' เช็ค www.so.go.th จ่ายเยียวยาโควิด-19 ผู้ประกันตน ม.33

"ประกันสังคม" เผยรายละเอียด www.so.go.th จ่ายเยียวยาโควิด-19 แก่ผู้ประกันตน ม. 33 กำหนดหลักเกณฑ์ ประเภท และเงื่อนไขสำคัญในการจ่ายเงิน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ก่อนลงทะเบียน

กรณีการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในส่วนของ ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือ ผู้ประกันตน ม.33 ที่ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดที่สำคัญสำหรับผู้ประกันตนที่จะต้องทำความเข้าใจก่อนลงทะเบียน www.so.go.th ดังนี้

 

ใครที่ได้เงินเยียวยาโควิด-19 กลุ่ม ผู้ประกันตน ม.33 บ้าง

สำหรับมาตรการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ สำนักงานประกันสังคม ภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน ได้นำเสนอครอบคลุมพื้นที่ 4 กิจการ คือ 

1. กิจการก่อสร้าง 

2. กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

3. กิจการศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

4. กิจการกิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ

(ล่าสุด 13 ก.ค.64 มติ ครม.เคาะเพิ่ม จาก 4 สาขา เป็น 9 สาขา คลิกอ่านต่อที่นี่)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

พื้นที่ไหนที่ได้รับสิทธิ เงินเยียวยาโควิด-19 กลุ่ม ผู้ประกันตน ม.33 บ้าง

มาตรการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จาก สำนักงานประกันสังคม นั้น แบ่งออกเป็น กทม. และปริมณฑล คือ 

  • กรุงเทพมหานคร 
  • นครปฐม 
  • สมุทรสาคร 
  • ปทุมธานี 
  • นนทบุรี 
  • สมุทรปราการ 

หลักเกณฑ์ หรือ รายละเอียด และเงื่อนไขสำคัญในการรับเงินเยียวยาโควิด-19 จากประกันสังคม มีอะไรบ้าง

กรณีของหลักเกณฑ์ หรือรายละเอียด และเงื่อนไขสำคัญ ที่ผู้ประกันตน ม.33 หรือ นายจ้าง ต้องทำความเข้าใจในการรับเงินเยียวยาโควิด-19 จากประกันสังคม มีอยู่ 2 กลุ่ม คือ

นายจ้าง 

  • กรณีนายจ้างที่อยู่ในฐานข้อมูลประกันสังคมตั้งแต่ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 หรือนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน-30 กรกฎาคม 2564 จำนวน 41,940 ราย ท่านจะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างหนึ่งคน สูงสุดไม่เกิน 200 คนต่อแห่ง
  • กรณีผู้ประกันตน ม. 33 จำนวน 663,916 ราย จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 2,000 บาทต่อคน ทั้งนี้กรณีที่ผู้ประกันตนทำงานกับนายจ้างมากกว่า 1 ราย ให้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาเพียงครั้งเดียวในอัตรา 2,000 บาท

ลูกจ้าง 

  • ลูกจ้างที่มีการจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน รับเงินชดเชยเหตุสุดวิสัย 50% ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน7,500 บาท
  • รัฐบาลจ่ายเพิ่มเติมให้ลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่มีสัญชาติไทยอีก 2,000 บาทต่อคน (เคาะล่าสุด 13 ก.ค. เพิ่มเป็น 2,500 บาท)

โดยวิธีการจ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 นั้น กรณีบุคคลธรรมดาและผู้ประกันตน ม. 33 ทาง ประกันสังคม จะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน

ส่วนกรณีนายจ้างที่เป็นนิติบุคคล สำนักงานประกันสังคมจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากตามที่นายจ้างแจ้ง หรือตามวิธีการอื่นๆ ที่กระทรวงแรงงานกำหนด โดยเริ่มโอนเงินเยียวยาครั้งแรกภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และโอนเงินซ้ำทุกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

วิธีลงทะเบียนร่วมมาตรการรับเงินเยียวยาโควิด-19 จากประกันสังคม

สามารถลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th ภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง โดยขั้นตอนมีวิธีดังต่อไปนี้ 

162597541747

162597543117