ทั่วไป

กาฬสินธุ์ ติดเชื้อโควิดพุ่งอีก 27 ราย กลับจากพื้นที่แพร่ระบาด

จังหวัดกาฬสินธุ์ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 27 ราย เป็นประชาชนกลุ่มอาชีพค้าขาย พนักงานบริษัท รับจ้าง พนักงานโรงงาน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มแรงงานกลับมาจากพื้นที่แพร่ระบาด