'ประกันโควิด' แบบ 'รับเงินก้อน' แบบไหนที่ยังซื้อได้ ? หลังหลายเจ้าทยอยเลิกขาย

'ประกันโควิด' แบบ 'รับเงินก้อน' แบบไหนที่ยังซื้อได้ ? หลังหลายเจ้าทยอยเลิกขาย

เช็คลิสต์ "ประกันโควิด-19" แบบ "ติดปั๊บ รับเงินก้อน" ที่ยังซื้อได้ หลังบริษัทประกันหลายเจ้าทยอยหยุดขายแพ็คเกจจ่ายเงินก้อน เพราะเจอเคสตั้งใจติดเพื่อ "รับเงินก้อน" พร้อมทำความเข้าใจ "ติดโควิด-19" แบบไหนถึงเคลมประกันได้แบบไม่เข้าข่าย "ทุจริต"

"ประกันโควิด-19" แบบ "เจอ จ่าย จบ" หรือ "ติดปั๊บรับเงินก้อน" เป็นประกันอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมในช่วงที่โควิดระบาดหนัก เนื่องจากสามารถทำได้โดยมีเงื่อนไขไม่มาก ค่าเบี้ยประกันต่อปีไม่สูง และได้รับเงินเคลมประกันเป็นก้อนตามที่กรมธรรม์กำหนด เช่น 50,000 บาท 100,000 บาท ฯลฯ เมื่อติดโควิด 

ทว่า ประกันแบบนี้กลับมีช่องโหว่ที่ทำให้หลายคนใช้หารายได้ในยุควิกฤติ โดยการเอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือพยายามให้ติดโควิด แลกกับเงินเคลมประกันจากประกันภัยโควิดแบบเจอจ่ายจบ

ทำให้บริษัทประกันหลายแห่งทยอยปิดการขายแพ็คเกจประกันที่มีการจ่ายเงินก้อน และหันมาเน้นการจ่ายค่ารักษาพยาบาล หรือชดเชยรายได้แทน ขณะที่บริษัทประกันที่เปิดขายอยู่ก็ลดอัตราสินไหมที่จะชดเชยเมื่อติดเชื้อโควิดครั้งแรก

อัพเดท ณ วันที่ 16 ก.ค. 64 บริษัท สินมั่งคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกาศยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบเจอจ่ายจบ หรือ COVID 2 in 1 หลังการแพร่ระบาด โควิด-19 ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยจะมีการคืนเบี้ยประกันภัยบางส่วนให้กับผู้เอาประกัน 

ในกรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ถือว่า เป็นเคสไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เนื่องจากโดยปกติกรมธรรม์ประกันภัย จะมีเงื่อนไข สามารถบอกยกเลิกกรมธรรม์ได้ เช่นกรณี ผู้เอาประกัน ที่อาจไม่พอใจบริษัทประกันภัย ก็สามารถยกเลิกได้ หรือ บริษัทประกันภัย อาจตรวจสอบว่าลูกค้ามีความผิดปกติ ก็สามารถยกเลิกได้ เป็นต้น ทั้งนี้ คปภ. และ มาคมประกันวินาศภัย กำลังเรียกถกหาทางออก หลังลูกค้าไม่พอใจ 

ทั้งนี้ หลังจากที่ "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" เคยนำเสนอข้อมูลไปก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับแพ็คเกจ "ประกันโควิด-19" แบบ "เจอ จ่าย จบ" หรือ "จ่ายเงินก้อน" เมื่อ "ติดโควิด" ไปเมื่อช่วงเดือน เม.ย. 64 ในครั้งนี้จึงจะรวบรวมประกันโควิดรูปแบบดังกล่าวอีกครั้ง เพื่ออัพเดท สำหรับผู้ที่สนใจซื้อ พร้อมเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

162566788867

   

  •  สินทรัพย์ประกันภัย+TQM (ปิดจำหน่าย เนื่องจากโปรโมชั่นหมดอายุแล้ว) 

162566813164

  •  อาคเนย์ประกันภัย (ระงับการจำหน่าย) 

162566802224

  •  สินมั่นคง (ปิดการขาย ไม่พบข้อมูลเดิม) 

162566818842

  • วิริยะประกันภัย (ระงับการจำหน่าย)

162566805938

นอกจากประกันทั้ง 4 บริษัทที่กล่าวมาในข้างต้นที่ไม่พบข้อมูล หรือระงับการจำหน่ายไปแล้ว ยังพบข้อมูลของ "สินทรัพย์ประกันภัย" อีกแพ็คเกจหนึ่งที่มีวงเงินติดเชื้อรับเงินก้อนที่ลดลง และ "ทูนประกันภัย" ที่ยังมีเงื่อนไข "ติดเชื้อรับเงินก้อน" ที่ยังเปิดให้ซื้อประกันโควิดได้ ดังนี้

162566833414

ที่มา: prakun.com

  

  •  ติด "โควิด" แบบไหน เคลมประกัน "โควิด-19" ไม่ได้เพราะถือว่า "ทุจริต" ? 

สิ่งที่น่ากังวลไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการระบาด คือเบื้องหลังการ "ติดโควิด" ที่เกิดจาก "ความตั้งใจ" หรือพยายามเอาตัวเองไปเสี่ยงในพื้นที่ติดโควิด เพื่อหวังรับเงินก้อนจากประกัน 

อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันภัยเตือนว่า หากตั้งใจติดเชื้อโควิด-19 แล้วตรวจพบว่ามีการทุจริต เช่น ซื้อประกันในวันเดียวกัน ปลอมใบรับรองแพทย์ ฯลฯ

บริษัทประกันภัยมีระบบการตรวจสอบการเคลมทุจริตฉ้อฉล อาทิ การตรวจสอบผ่านระบบไอที รวมถึงการจับสัญญาณพฤติกรรมบ่งชี้ว่าจะทำการทุจริต มีการติดตามเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องจนพบความผิดปกติ

ทั้งนี้ หากพบว่าเป็นการทุจริตจริง บริษัทประกันภัยสามารถดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยจะต้องคืนเงินค่าสินไหมและโทษอื่นๆ รวมถึงมีโทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 3 ปีด้วย