การเมือง

พปชร. งัดโทษ 3 ระดับ คุม 'ลูกพรรค' ห้าม 'ส่อเสียด -ใส่ร้าย'

'พปชร' จัดระเบียบพรรค จ่อออกมาตรการรักษาวินัยตามประมวลจริยธรรมของสมาชิก คาดโทษ 3 ระดับ ระบุ ต้องไม่แสดงความเห็นส่อเสียด ใส่ร้าย คนอื่น เพื่อให้อยู่โดยไม่ขัดแย้ง 

3 ก.ค.2564 นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้า ฝ่ายกฎหมายพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการร่างระเบียบว่าด้วยการรักษาวินัยตามประมวลจริยธรรมของสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ.2564 หลังร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช. เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรค มอบหมายให้ปรับปรุงจัดทำร่างใหม่เพื่อให้พลังประชารัฐเป็นระบบมากขึ้นว่า ใกล้เสร็จแล้ว โดยจะเสนอหัวหน้าพรรคก่อน ในวันที่ 6 ก.ค.นี้ ก่อนเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคต่อไป

โดยสาระสำคัญเป็นเรื่องวินัยและจริยธรรมที่สมาชิกพรรคต้องปฏิบัติ อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ ทำแล้วมีการร้องเรียนมาจะต้องตรวจสอบโดยคณะกรรมการรักษาวินัยตามประมวลจริยธรรม ซึ่งจะตั้งขึ้นหลังร่างนี้ประกาศใช้ ถ้าฝ่าฝืนระเบียบนี้ จะมีบทลงโทษ 3 ระดับ 

ได้แก่ 1.ว่ากล่าวตักเตือนอาจจะแจ้งประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วไปว่ากระทำผิด 2.ตัดสิทธิ์ต่างๆที่จะได้รับการคัดเลือกตำแหน่งต่างๆจากสัดส่วนของพรรค รวมทั้งอาจจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ส่งลงสมัครรับเลือกตั้ง และ3.ขับออกจากสมาชิกพรรคกรณีฝ่าฝืนระเบียบพรรคขั้นร้ายแรง          

ทั้งนี้ รวมถึงการใช้วาจาต่างๆ ซึ่งการแสดงความคิดเห็นทำได้ แต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อสมาชิกพรรคคนอื่น ต้องใช้วาจาสุภาพ ไม่ส่อเสียด ไม่ใส่ร้ายกัน ทั้งนี้ ถือเป็นการจัดระเบียบ การกระทำอะไรบ้างที่ทำจะกลายเป็นปัญหาขัดต่อจริยธรรมหรือวินัยของพรรคจะได้รู้และไม่ปฏิบัติ จะทำให้พรรคมีระเบียบวินัยมากขึ้น ให้สมาชิกพรรคอยู่ด้วยกันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีความขัดแย้งกัน