การเมือง

'ปชป.' ไม่หวั่น ส.ว.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตีความ ร่าง รธน. 3 มาตรา

"ประชาธิปัตย์" ไม่หวั่น ส.ว.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตีความ ร่าง รธน. 3 มาตรา

วันที่ 29 มิ.. ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ถึงประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ไม่คิดว่าจะมีปัญหา สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ การเขียนหลักการเป็นเรื่องของการเขียนกว้างๆ ว่ามีหลักการที่จะต้องแก้เรื่องอะไรด้วยเหตุผลอะไร เมื่อเข้าสู่ขั้นการรับหลักการเสร็จสิ้นแล้วไปสู่วาระที่สองนั้น ก็เป็นหน้าที่ของกรรมาธิการและสมาชิกรัฐสภาต้องไปปรับปรุงแก้ไขมาตราอื่นๆ ที่ยังขัดแย้งอยู่กับหลักการที่รับไปให้สอดคล้องกับหลักการได้ ดังนั้นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ที่รัฐสภารับหลักการไป ถึงแม้ระบุไว้แค่ 2 – 3 มาตรา แต่มาตราไหนที่แก้แล้วขัดแย้งกับมาตราหลักที่รับหลักการไปก็สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับ ก็ไม่คิดว่าจะมีอุปสรรคอะไรในการที่จะเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งขณะนี้ก็มีผู้เริ่มยื่นเรื่องขอแปรญัตติเข้าไปแล้วที่กรรมาธิการแล้ว

ส่วนการที่มี ..เตรียมจะไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยตีความร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมร่างที่ 13 ในมาตรา 83 และมาตรา 91 นั้น นายจุรินทร์ กล่าวว่า "เป็นเรื่องที่แต่ละบุคคลจะดำเนินการไป แต่สำหรับตนและสำหรับพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าร่างที่รับหลักการไปสามารถเดินหน้าไปได้ตามขั้นตอนกระบวนการปกติ ตามข้อบังคับของรัฐสภาได้ โดยความจริงก็อยากให้ช่วยกันที่จะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้"

162494187279

อะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ควรไปตั้งแง่ ว่าเป็นร่างของพรรคไหน เป็นร่างของใคร เพราะว่าสุดท้ายก็คือความร่วมมือร่วมใจของ ทั้ง ..รัฐบาล ..ฝ่ายค้าน และสมาชิกวุฒิสภา ถ้า 3 ฝ่ายไม่ร่วมใจกัน โอกาสจะประสบความสำเร็จก็ยาก แต่เชื่อว่าทุกฝ่ายก็อยากเห็นประเทศเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น เพราะเป็นทางเดียวที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถเดินหน้าไปได้ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจสังคม ได้อย่างยั่งยืน นั่นก็คือการที่จะเดินหน้าไปสู่วิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเป็นสิ่งที่เรากำลังเดินอยู่ขั้นตอนกระบวนการของการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ผ่านไปนายจุรินทร์ กล่าว