'คมนาคม' ถกร่วมเจโทรและหอการค้าญี่ปุ่น หนุนลงทุนและการท่องเที่ยว

'คมนาคม' ถกร่วมเจโทรและหอการค้าญี่ปุ่น หนุนลงทุนและการท่องเที่ยว
24 มิถุนายน 2564
168

"คมนาคม" เปิดโต๊ะหารือร่วมเจโทรและหอการค้าญี่ปุ่น เผยเอกชนสนใจหนุนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมดึงนักท่องเที่ยวรับไทยเปิดประเทศ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ Mr. Atsushi Taketani ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan External Trade Organization: JETRO Bangkok) หรือเจโทร Mr. Kazuo Hidaka ประธานหอการค้าญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ (JCC) และคณะเข้าพบ เพื่อหารือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคม โดยการเข้าพบครั้งนี้กระทรวงฯ ได้สรุปภาพรวมการดำเนินการของกระทรวงฯ ต่อข้อเรียกร้องของภาคเอกชนญี่ปุ่นตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนามาตรการต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของภาคเอกชนญี่ปุ่นให้มีผลเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรักษาฐานการลงทุนของเอกชนญี่ปุ่นในประเทศไทย

162453085967

ทั้งนี้ ทางเจโทรยังให้ความสนใจการดำเนินการของกระทรวงฯ ในประเด็นอื่นๆ อาทิ การคมนาคมขนส่งในพื้นที่กรุงเทพฯ การผลักดันการใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมเพื่อรองรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งทางญี่ปุ่นพร้อมเดินทางมาท่องเที่ยว และยังมีการหารือถึงมาตรการการรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และภาพรวมการขับเคลื่อนนโยบายคมนาคมสู่การปฏิบัติในปี 2564 ซึ่งกระทรวงฯ ได้สานต่อนโยบายเดิมจากปี 2563 มาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

162453084135

สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว หรือ Phuket Sandbox กระทรวงฯ ได้เตรียมความพร้อมครอบคลุมการคมนาคมขนส่งทั้ง 3 มิติ คือ ทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ โดยจะดำเนินการตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนั้น จะต้องเป็นการเดินทางเข้ามาแบบเที่ยวบินตรงมาที่ท่าอากาศยานภูเก็ตเท่านั้น และผู้เดินทางจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยตลอดระยะเวลาในการเดินทาง และรัฐบาลได้มีการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉินต่างๆ ไว้แล้ว รวมถึงให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วประมาณ 70% คาดว่าจะดำเนินการครบ 100% ได้ภายในสิ้นเดือน มิ.ย.นี้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง