โรงแรมแมนดาริน อีสต์วลิล์ (Mandarin Eastville Hotel) เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวแห่งใหม่ที่ได้รับรางวัล Trip Advisor

โรงแรมแมนดาริน อีสต์วลิล์ (Mandarin Eastville Hotel) เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวแห่งใหม่ที่ได้รับรางวัล Trip Advisor
23 มิถุนายน 2564
302

โรงแรมแมนดาริน อีสต์วลิล์ (Mandarin Eastville Hotel) เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวแห่งใหม่ที่ได้รับรางวัล Trip Advisor

โรงแรมใหม่ที่มาแรงที่สุด ลำดับที่ 8 ของโลก จากการจัดอันดับของนักท่องเที่ยว

โรงแรมใหม่ที่มาแรงที่สุด

แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากการที่พัทยาเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวตะวันตกและตะวันออก ที่ต้องมาเยือนยามเมื่อมีโอกาสเดินทางมายังประเทศไทย สถาปัตยกรรมจึงมีความผสมผสานแบบ East Meets West เพื่อให้รู้สึกถึงความหลากหลายที่สามารถอยูร่วมกันได้อย่างอบอุ่น

โรงแรมมีทั้งสิ้น 2 อาคาร มีห้องพักรวมทั้งหมด 272 ห้อง ในทุก ๆ ห้องมีขนาด 41 ตารางเมตร พร้อมด้วยสิ่ง อำนวยความสะดวกมากมาย

สถานทีตั้ง ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยทีทางโรงแรมให้ความสำคัญ โรงแรมแมนดาริน อีสต์วลิล์ (Mandarin Eastville Hotel) ตั้งอยู่ระหว่างพัทยาเหนือและนาเกลือบนถนนสุขมุวิท ซึ่งสามารถเดินทางไปยังจุดหมาย ต่าง ๆ ในพัทยาโดยไม่ต้องผ่านการจราจรที่คับคั่งจากในเมือง อาทิ Terminal 21 Pattaya, Art in Paradise, สวนนงนุช, สนามกอล์ฟ Siam Country Club และหาดจอมเทียน เป็นต้น

จากทีกล่าวมานี้ ทางโรงแรมแมนดาริน อีสต์วลิล์ (Mandarin Eastville, Pattaya) ทั้งผู้บริหารและพนักงาน ทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการรองรับนักท่องเที่ยวและสนับสนุนการท่องเทีย่ว ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และพื้นทีพัทยา

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: