บุคลากร รพ.เชียงรายฯ ติดเชื้อ 39 คน ลดการบริการลง 50%

บุคลากร รพ.เชียงรายฯ ติดเชื้อ 39 คน ลดการบริการลง 50%

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ พบบุคลากรของโรงพยาบาลติดเชื้อ 39 คน ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ดำเนินการแยก จนท.และสอบสวนโรคแล้ว งดเยี่ยมทุกกรณี ลดการบริการลง 50%

นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ออกแถลงการณ์ หลังพบบุคลากรของโรงพยาบาลติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 39 คน ดังนี้

สืบเนื่องจากกรณีที่บุคลากรของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ขอเรียนให้ทราบว่าทันที ที่มีการตรวจพบว่ามีการติดเชื้อ โรงพยาบาลได้ทำการแยกเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาและทีมสอบสวนโรคได้ดำเนินการสอบสวนหาผู้เกี่ยวข้องและแจ้งให้เข้าสู่กระบวนการโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์และผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็ว ณ วันที่ 22 มิ.ย.2564 เวลา 10.00 น. พบบุคลากรของโรงพยาบาลติดเชื้อทั้งสิ้น 39 คน มีอาการเล็กน้อย ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ

โรงพยาบาล ได้มีการประชุมคณะกรรมการ EOC ของโรงพยาบาลเพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมและป้องกันเพื่อมิให้เกิดการแพร่ระบาด โดยกำหนดมาตรการดังนี้

1. กำหนดให้พื้นที่หอผู้ป่วยอายุรกรรม เป็นพื้นที่ควบคุม งดรับผู้ป่วย

2. กำหนดให้ญาติสามารถเฝ้าไข้ได้ 1 คน เน้นย้ำให้เป็นคนเดิม และงดเยี่ยมทุกกรณี

3. บุคลากรทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

4. มีการเฝ้าระวังในบุคลากรที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ให้หยุดงานทันที

5. โรงพยาบาลจำเป็นต้องมีการปรับการให้บริการลง 50% เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากมีการปรับลดบริการลง 50% จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง แพทย์นัด ยังสามารถเข้ารับบริการได้ ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านมาโรงพยาบาลเท่าที่จำเป็นอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ

ทางโรงพยาบาลขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ในกรณีฉุกเฉินยังสามารถรับบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการควบคุมการระบาด ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาในพื้นที่โรงพยาบาลสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

จึงประกาศแจ้งมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่มีความห่วงใยต่อบุคลากรของโรงพยาบาลสิ่งที่จะเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญให้โรงพยาบาล ณ เวลานี้คือการที่ประชาชนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และให้ประชาชนทุกท่านได้รับวัคซีนให้เร็วและมากที่สุด เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ให้เราสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้

162441088165