อพท.ดัน ‘สุพรรณฯ-น่าน-เชียงราย-เพชรบุรี’ สู่ ‘เมืองสร้างสรรค์โลก’ ของยูเนสโกปี 64

อพท.ดัน ‘สุพรรณฯ-น่าน-เชียงราย-เพชรบุรี’  สู่ ‘เมืองสร้างสรรค์โลก’ ของยูเนสโกปี 64
22 มิถุนายน 2564
271

“อพท.” ดันอีก 4 เมืองของไทย “สุพรรณบุรี-น่าน-เชียงราย-เพชรบุรี” สู่เมืองสร้างสรรค์โลกของยูเนสโกในปีนี้ จัดตั้งเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (TCCN) ขึ้นมา มุ่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเป็นแม่แบบ

หลัง 4 เมืองท่องเที่ยว “เชียงใหม่-ภูเก็ต-กรุงเทพฯ-สุโขทัย” ได้รับคัดเลือกไปแล้วก่อนหน้านี้

น.อ.อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) กล่าวว่า เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและผลักดันจังหวัดต่างๆของไทย ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก อพท.จึงจัดตั้ง “Thailand Creative City Network : TCCN” หรือ “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทย” ขึ้นมา เพื่อเป็นเครือข่ายสำหรับภาคีทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกมิติที่จะก้าวสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ โดยปัจจุบันประเทศไทยมีเมืองที่เข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแล้ว 4 เมือง ได้แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ต กรุงเทพ และสุโขทัย และที่ทยอยสมัครในปีนี้ เช่น สุพรรณบุรี น่าน เชียงราย และเพชรบุรี

ทั้งนี้ เป้าหมายการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักถึงประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ให้แก่เมืองเป้าหมายในประเทศไทยและภาคสังคมให้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับการสนับสนุนการพัฒนาเมืองในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. และเป็นการสร้างเวทีแห่งโอกาส เพื่อความร่วมมือต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน สู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก เกิดความรับรู้และเข้าใจ ความสัมพันธ์ ในกลุ่มภาคีเครือข่ายของหน่วยงานการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกระดับประเทศ

สำหรับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ภายใต้ TCCN จะเป็นการสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ให้กับพื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในอนาคตเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะบูรณาความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย สำนักนายกรัฐมนตรี กลุ่มขับเคลื่อนในพื้นที่ทั้งระดับเมืองและระดับชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กลุ่มนักวิชาการ และ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่จะประกาศให้คนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เห็นถึงความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน และประโยชน์ของเมืองที่ได้เข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์คือเป้าหมายของการทำการตลาด เพราะจะได้รับความสนใจจากผู้คนที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง