'กระทรวงแรงงาน' ยกระดับ 'Anti - Fake News Center' สกัด 'ข่าวปลอม'

'กระทรวงแรงงาน' ยกระดับ 'Anti - Fake News Center' สกัด 'ข่าวปลอม'
21 มิถุนายน 2564
142

กระทรวงแรงงาน ยกระดับหน่วยงานเฝ้าฟังข่าวสารประจำศูนย์อำนวยการแรงงานแห่งชาติ เป็น'ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม' หรือ 'Anti - Fake News Center' 'กระทรวงแรงงาน' เพื่อชี้แจงข่าวสารที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงที

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ'กระทรวงแรงงาน' เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ในหลายช่องทาง ซึ่งสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยที่ผ่านมาพบว่า มีผู้มีเจตนาไม่หวังดีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ หรือที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงผ่านสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนผู้ติดตามข่าวสารเกิดความเข้าใจผิด เกิดความสับสน จึงได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการช่วยกันตรวจสอบข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเอง สกัดกั้นข่าวปลอม เร่งชี้แจงให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับทราบอย่างรวดเร็ว โดยให้จัดตั้ง 'ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม' 'Anti - Fake News Center' ประจำกระทรวง เพื่อชี้แจงข่าวสารที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงที

ขณะเดียวกันแต่ละหน่วยงานราชการก็จะดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลที่จงใจเผยแพร่ข่าวบิดเบือนหรือข้อมูลเท็จสร้างความตื่นตระหนกแก่สังคมอย่างเด็ดขาด โดยไม่ต้องรอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการแต่ฝ่ายเดียว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

นายสุชาติ กล่าวว่า การดำเนินงานต่อต้านข่าวปลอมของ'กระทรวงแรงงาน' ที่ผ่านมา กระทรวงได้มีหน่วยงานเฝ้าฟังข่าวสารประจำศูนย์อำนวยการแรงงานแห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 5 อาคาร 'กระทรวงแรงงาน' โดยจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบข่าวจากสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ เป็นประจำทุกวัน และจะรายงานข่าวสารด้านแรงงานทั้งหมดในกลุ่มไลน์ “ข่าวรอบวัน” ซึ่งเจ้าหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์ของทุกส่วนราชการในสังกัด'กระทรวงแรงงาน' จะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในรายละเอียดข่าวว่ามีการนำเสนอข้อมูลที่ผิด/บิดเบือนหรือไม่ อย่างไร

หากตรวจสอบพบ 'ข่าวปลอม' หรือข่าวที่มีข้อมูลผิด/บิดเบือน หน่วยงานนั้นๆ จะดำเนินการชี้แจงโดยจะมีหนังสือแจ้งเป็นทางการไปยังบรรณาธิการข่าว เพื่อชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง และขอความอนุเคราะห์ให้แก้ไขข้อมูลหรือนำเสนอข่าวใหม่อีกครั้ง รวมทั้งจัดทำ press release หรือแถลงข่าว เพื่อชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องกับสื่อมวลชนและเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ต่อสาธารณชนให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป

 

ทั้งนี้ 'กระทรวงแรงงาน' โดยกรมการจัดหางาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยังเป็นหน่วยงานติด 10 อันดับแรกในการให้ความร่วมมือชี้แจงข่าวเฟกนิวส์ตอบกลับกระทรวงดีอีเอสอย่างรวดเร็ว


“ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรี มีบัญชาให้จัดตั้งศูนย์ต่อต้าน 'ข่าวปลอม' ประจำกระทรวงขึ้น ผมจึงได้สั่งการให้ 'กระทรวงแรงงาน' ยกระดับหน่วยงานเฝ้าฟังข่าวสารประจำศูนย์อำนวยการแรงงานแห่งชาติ อาคารกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 เป็น 'ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม' ('Anti - Fake News Center') 'กระทรวงแรงงาน'” ในทันที” นายสุชาติ กล่าวในท้ายสุด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง