การเงิน

ผู้บริหารสลากฯลงพื้นที่ย้ำจุดจำหน่ายสลากราคา​ 80บาท

ผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งฯลงพื้นที่ย้ำจุดจำหน่ายสลากราคา​ 80​ บาทผ่าน​ GLO Official Sellers หรือตัวแทนจำหน่ายขายผ่าน“ถุงเงิน”โดยประชาชนซื้อผ่าน “เป๋าตัง”

วันนี้ (21มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำโดย นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลพันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย​ พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พันโท หนุน ศันสนาคม รองผู้อำนวยการ และนายทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์ รองผู้อำนวยการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะจุดจำหน่ายสลาก ในเขตบางกอกใหญ่ เขตบางพลัด และเขตดุสิตตามโครงการ GLO Official Sellersให้ประชาชนสามารถหาซื้อสลากได้ตามราคา 80 บาท โดยทำการซื้อ-ขายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน”

นายธนวรรธน์ฯกล่าวว่า​ วันนี้สำนักงานฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนพบปะตัวแทนจำหน่าย ณ จุดจำหน่ายสลาก ได้แก่เขตบางกอกใหญ่ เขตบางพลัด และเขตดุสิต พร้อมรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนจำหน่ายและประชาชนผู้ซื้อตามโครงการ GLO Official Sellers สร้างจุดจำหน่ายให้ประชาชนสามารถหาซื้อสลากได้ตามราคา 80 บาท ซึ่งในขณะนี้สำนักงานฯ มีตัวแทนจำหน่ายสลากร่วมเครือข่าย GLO Official Sellersทั้งหมด 44​ จุดจำหน่าย สำหรับตัวแทนจำหน่ายสลากร่วมเครือข่าย GLO Official Sellers จะได้รับการเพิ่มสลากให้ จำนวน 20 เล่ม รวมสลากที่ได้รับไปจำหน่ายต่องวด จำนวน 25 เล่ม เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายสลาก ณ จุดจำหน่ายโดยการจ่ายเงินในการซื้อ-ขายสลาก จะเป็นการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ“ถุงเงิน” เพื่อเป็นไปตามวิถีชีวิตใหม่ หรือNew Normal ไร้การสัมผัส

ทั้งนี้​ ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับสิ่งของที่มีตราสัญลักษณ์เครือข่าย GLO Official Sellers เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าเป็นจุดจำหน่ายให้กับประชาชน ประกอบด้วย แผงจำหน่ายสลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ (Roll up)เสื้อกั๊กและป้ายอะคริลิคประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้บนใบสลากที่จำหน่ายในโครงการฯ จะมีเลขรหัสประทับตราของแต่ละจุดจำหน่ายอย่างชัดเจน ซึ่งระบุรหัสของจังหวัด รหัสเขต/อำเภอ ในจังหวัดนั้น และรหัสจุดจำหน่ายGLO Official Sellersเช่น เลขรหัส 01-01-001 หมายถึงจุดจำหน่าย “กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย ร้านที่ 1” เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ประชาชนรู้ข้อมูลที่มาของสลากทันที

จากการสอบถามความคิดเห็นของตัวแทนจำหน่ายสลาก ได้แก่ นางสุขพร ชลิศราพงศ์ (เขตบางกอกใหญ่) นางสาวอรพินท์ ศักดิ์วิศวชัย (เขตบางพลัด) และนายสิริชัย อนุจารวัฒน์ (เขตดุสิต) พบว่าทั้ง 3 ราย เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสำนักงานฯ มาโดยตลอด มีความพร้อมและยินดีเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้ประชาชนสามารถหาซื้อสลาก 80 บาท ทั้งนี้​ มีความมั่นใจในการจำหน่ายสลาก ซึ่งถือว่า​ ได้รับความสนใจจากลูกค้า เนื่องจากการซื้อ-ขาย ผ่านแอปพลิเคชันมีความสะดวกสบาย เพราะเป็นการลดความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

นอกจากนี้​ รูปแบบแผงสลากของโครงการฯ ยังดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดี สิ่งที่อยากฝากสำนักงานฯ คือขอให้ออกมาตรการในการลงโทษผู้นำสลากไปขายต่อเกินราคาอย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นธรรมกับตัวแทนจำหน่ายที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสำนักงานฯ

ต่อข้อกังวลใจของตัวแทนจำหน่ายที่เกรงว่าผู้ซื้อจะนำสลากไปจำหน่ายต่อเกินราคานั้น นายธนวรรธน์ฯ กล่าวว่า​ สลากทุกใบที่จำหน่ายตามโครงการฯ จะถูกประทับตรารหัสจากตัวแทนจำหน่าย จึงขอเตือนประชาชนหากพบสลากที่ประทับตรารหัสจำหน่ายนอกจุดจำหน่าย นั่นหมายความว่าสลากดังกล่าวถูกนำมาขายต่ออย่างแน่นอน นอกจากนี้​ จุดจำหน่ายยังได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด ตามเงื่อนไขของโครงการฯ เพื่อตรวจสอบการซื้อ-ขายว่า​ เป็นไปตามมาตรการหรือไม่ อีกทางหนึ่งนั้นสำนักงานฯ ได้วางระบบการซื้อ-ขายสลากผ่านแอปพลิชันในโครงการฯ ที่สามารถบันทึกข้อมูลไว้ในระบบ เพื่อนำไปแสดงความเป็นเจ้าของสลากของผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นกรณีสลากหายหรือชำรุด รวมถึงจะเป็นหลักฐานสำคัญของตัวแทนจำหน่าย หากมีการนำสลากไปขายต่ออีกด้วย

นายธนวรรธน์ฯ กล่าวในตอนท้ายว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขและดำเนินการขออนุญาตต่อปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว และได้กำชับให้ตัวแทนจำหน่ายทำปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด สำหรับประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลจุดจำหน่ายในเขตพื้นที่ต่างๆ ได้ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.thโดยจากนี้ไปสำนักงานฯ จะมีการติดตามประเมินผลการจำหน่ายสลากตามโครงการฯ นี้ เป็นประจำทุกงวด หากพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ สำนักงานฯ จะเร่งแก้ไขได้ทันท่วงที และหากพบว่าโครงการสามารถบรรเทาปัญหาได้ ก็จะขยายผลด้วยการเพิ่มจุดจำหน่ายไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป