ห้างร้านค้าปลีก สะดวกซื้อ คลายล็อก ปรับเวลาให้บริการ 21 มิ.ย.เป็นต้นไป

ห้างร้านค้าปลีก สะดวกซื้อ คลายล็อก ปรับเวลาให้บริการ  21 มิ.ย.เป็นต้นไป
20 มิถุนายน 2564
935

ตามที่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป เรื่องให้ผ่อนคลายการเปิดและขยายเวลากิจการ-กิจกรรม 8 ประเภทในพื้นที่ กทม. รวมถึง ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และนายนพพร วิฑูรชาติ นายกสมาคมศูนย์การค้าไทย กล่าวว่า ได้ดำเนินมาตรการการเปิดให้บริการ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีก เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกรุงเทพมหานคร (กทม.) ดังนี้

เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร้านค้าสะดวกซื้อ และซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ตั้งอยู่นอกศูนย์การค้า ให้เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ

พื้นที่สีแดงเข้ม (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) ร้านค้าสะดวกซื้อ และซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ตั้งอยู่นอกศูนย์การค้า จะยังคงให้บริการตามเวลา 04.00 – 23.00 น.

พื้นที่สีแดง (พื้นที่ควบคุมสูงสุด) ซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ตั้งอยู่นอกศูนย์การค้า ให้เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ ส่วนร้านค้าสะดวกซื้อ จะยังคงให้บริการตามเวลา 04.00 – 23.00 น. เหมือนเดิม

หากมีประกาศของจังหวัดอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดนั้น ๆ

สำหรับศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า รวมถึง ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์ท ร้านอาหารที่ดำเนินการอยู่ในศูนย์การค้า ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) จะยังคงกำหนดเวลาให้บริการถึง 21.00 น. ทั้งนี้ ร้านอาหารในศูนย์การค้าสามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ 50% ของพื้นที่ และสามารถนั่งได้ถึง 21.00 น. เหมือนเดิม

ทั้งนี้ ทุกท่านยังต้องสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ นอกจากนี้ ยังคงงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก รวมถึงการให้พนักงาน Work From Home เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ทุกหน่วยงานสามารถควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง (ยกเว้นจะมีประกาศของ ศบค. หรือ ของจังหวัด ระบุอื่นใดที่เข้มงวดนอกเหนือจากนี้)

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย จะเป็นผู้นำให้เอกชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ร่วมกับภาครัฐอย่างเต็มที่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง