ผลสำรวจชี้ชัด คนไทย 'ยกการ์ดสูง' เท่าการระบาดระลอกแรก

ผลสำรวจชี้ชัด คนไทย 'ยกการ์ดสูง' เท่าการระบาดระลอกแรก
20 มิถุนายน 2564
86

สธ.เผยผลสำรวจพฤติกรรมสุขภาพประชาชาชนรอบล่าสุด ภาพรวมคนไทย 'ยกการ์ดสูง' เท่าการระบาดระลอกแรก ใสวมหน้ากากอนามัยสูงถึงร้อยละ 94.8 รวมถึงทุกกลุ่มอายุมีความต้องการฉีดวัคซีนเพิ่มสูงขึ้น

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้การ 'ฉีดวัคซีนโควิด 19' เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อลดการป่วยรุนแรง และการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 เร่งสร้าง'ภูมิคุ้มกันหมู่' เตรียมพร้อมฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ และกระตุ้นการท่องเที่ยว ให้ประชาชนได้กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุด

ตั้งเป้าหมายจัดหาวัคซีนสำหรับฉีดให้คนในประเทศกว่า 100 ล้านโดส ภายในปี 2564 โดยเริ่ม 'ฉีดวัคซีนโควิด 19' ให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเสี่ยงกลุ่มต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และเริ่มฉีดอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ฉีดวัคซีนไปแล้ว 7,483,083 โดส เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 5,434,119 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 2,048,964 ราย

162416861131

  • คนไทยกลับมา'ยกการ์ดสูง' เหมือนการระบาดระลอกแรก

“จากการสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนโควิด 19 ล่าสุด 16 – 31 พฤษภาคม 2564 พบว่าทั้งกลุ่มอายุ 15-59 ปี และกลุ่ม 60 ปีขึ้นไป มีความต้องการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 65 -75 จึงขอให้มาฉีดวัคซีนช่วยชาติ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันระดับประเทศ เปิดประเทศเมื่อทุกคนปลอดภัย ย้ำว่าแม้จะฉีดวัคซีนแล้วยังมีโอกาสติดเชื้อได้ ทุกคนยังต้องเข้มมาตรการป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ
ที่สำคัญคือ พฤติกรรมส่วนบุคคลที่ดี เช่น การใช้ช้อนกลางส่วนตัว ระวังการสัมผัสบริเวณพื้นผิวต่าง ๆ” นพ.เกียรติภูมิกล่าว

ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า 'กระทรวงสาธารณสุข' ร่วมกับองค์การอนามัยโลก สํานักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้สำรวจพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 25,265 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2564 พบว่า

162416862825

การระบาดของโรคโควิด 19 ในระลอก 1 เมษายน ที่มาจากคลัสเตอร์สถานบันเทิง ทำให้คนไทยส่วนใหญ่กลับมามีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้นเท่ากับช่วงการแพร่ระบาดในระลอกแรก คือ ร้อยละ 85.4 ให้ความสำคัญกับการสวมหน้ากากอนามัยสูงถึงร้อยละ 94.8 รองลงมาคือ การล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ร้อยละ 88.8

162416864550

  • เผยคนไทยทุกกลุ่มอายุต้องการ 'ฉีดวัคซีนโควิด 19'

กินอาหารร้อนใช้ช้อนกลางส่วนตัวร้อยละ 87.9 และระวังตนเองไม่อยู่ใกล้ชิดคนอื่นร้อยละ 83 รวมถึงมีการรวมกลุ่มทางสังคมและเดินทางออกต่างจังหวัดลดลง

ส่วนผลสำรวจเกี่ยวกับความต้องการ'ฉีดวัคซีนโควิด 19' พบว่าโดยเฉลี่ยคนไทยในกลุ่มอายุ 15-59 ปี และกลุ่ม 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มความต้องการ'ฉีดวัคซีนโควิด 19'ที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 65 - 75 มีผู้ที่ตั้งใจอยากฉีดวัคซีน ร้อยละ 56 และเปลี่ยนใจจากเดิมไม่ต้องการฉีด
เป็นต้องการ'ฉีดวัคซีนโควิด 19' ร้อยละ 21.7 ตั้งใจไม่ฉีดร้อยละ 13.6 และเปลี่ยนใจจากเดิมต้องการฉีดเป็นไม่ต้องการฉีดร้อยละ 8.7

162416866336

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง