คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดผลวิจัย หลังฉีด'ซิโนแวค' 2 เข็ม พบภูมิยับยั้งเชื้อสูงกว่า 50%

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดผลวิจัย หลังฉีด'ซิโนแวค' 2 เข็ม พบภูมิยับยั้งเชื้อสูงกว่า 50%
19 มิถุนายน 2564
27,139

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดผลวิจัย หลังฉีดวัคซีน "ซิโนแวค" 2 เข็ม พบภูมิยับยั้งเชื้อสูงกว่า 50%

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดผลการวิจัยในคนไทย หลังฉีดวัคซีนซิโนแวค ระบุว่า ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐ) ได้ทำการทดสอบเลือดของผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ต่อการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส SARS-CoV-2 ในห้องทดลอง พบว่าภูมิคุ้มกันจากวัคซีนซิโนแวค ที่ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ มีผลช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสที่ SARS-CoV-2 ได้

โดยร้อยละ 95 ของผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 2 มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส จากการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนของไวรัส (วิธี ELISA) จากจำนวนทั้งหมด 186 คน จึงมั่นใจได้ว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้นกันสำหรับการทดสอบเลือดของผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวคกับเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่มีชีวิต หลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นาน 2 สัปดาห์ จำนวน 171 คน พบว่ามากกว่าร้อยละ 70 มีภูมิในระดับที่ยับยั้งเชื้อได้สูงกว่า 50%

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง