คลัสเตอร์ร่มเย็น อ.เชียงคำ พุ่งกระฉูด 3 วัน 33 ราย 

คลัสเตอร์ร่มเย็น อ.เชียงคำ พุ่งกระฉูด 3 วัน 33 ราย 
18 มิถุนายน 2564
218

คลัสเตอร์ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา พุ่งกระฉูด 3 วัน 33 ราย  พบผู้ป่วยอายุน้อยสุด 2ขวบ   

วันนี้ ( 18 มิถุนายน 25604 )  ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา แถลงข่าว จำนวนผู้ติดเชื้อจากเหตุการณ์คลัสเตอร์ ในพื้นที่ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ที่เดินทางเข้าในพื้นที่ปูซานเมื่อวันที่ 15-18 มิถุนายน 2554 จนทำให้เกิดเป็นคลัสเตอร์ใหม่ที่ตำบลร่สมเย็น จ.พะเยา มีผู้ติดเชื้อสะสมถึง 33 ราย ในห้วง 2-3 วันที่ผ่านมา 

โดยล่าสุดพบผู้ป่วยจำนวน 13 ราย โดยแยกผู้ป่วย เป็น 4 กลุ่มคือ รายที่ 121 - 122 อายุ 2 ปีและ 8 ปี อยู่ในพื้นที่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยามีประวัติสัมผัสใกล้ชิดครอบครัวของผู้ป่วย covid-19 , กลุ่มที่ 2. รายที่ 123-126 เป็นผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง มีประวัติไปร่วมงานศพในพื้นที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด 19 จากจังหวัดชลบุรี  กลุ่มที่ 3. ผู้ป่วย รายที่ 127 ถึง 132 เป็นผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง มีประวัติ สัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัวที่ไปร่วมงานศพในพื้นที่ตำบลตับเต่าอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และผผู้ป่วยกลุ่มที่ 4. รายที่ 133 เป็นผู้ป่วยเพศชายอายุ 19 ปี เดินทางมาจาก ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 มาบ้านแฟนที่บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 8 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ ประวัติของผู้ป่วยรายนี้มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ตำบลตับเต่า 

ผู้ป่วยทั้ง 13 รายนี้ได้รับ การตรวจหา เชื้อ covid19 ที่โรงพยาบาลเชียงคำเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 4 ผลตรวจพบเชื้อ covid19 ขณะนี้ทุกราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงคำ จึงทำให้ยอดสะสมตลอด 3วันที่ผ่านมาเป็น 33 ราย และยอดสะสมของทั้งจังหวัดพะเยาคือ 133 ราย  เสียชีวิต 1 ราย

162402316917

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง