ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 7 ล้านโดส ปชช.พื้นที่เสี่ยงมากสุดได้รับสัดส่วน 44.2%

ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 7 ล้านโดส ปชช.พื้นที่เสี่ยงมากสุดได้รับสัดส่วน 44.2%
18 มิถุนายน 2564
2,985

อัพเดทความคืบหน้า ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 7 ล้านโดส ประชาชนพื้นที่เสี่ยงมากสุดได้รับสัดส่วน 44.2%

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 17 มิถุนายน ฉีดวัคซีนแล้ว 7,003,783 โดส และทั่วโลกแล้ว 2,472 ล้านโดส ใน 199 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 69.963 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 62.05%

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 2,472 ล้านโดส ใน 199 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 35.7 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 313 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 146 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 69.963 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (45.9% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 33.962 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 7,003,783 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 44.2%

ในการฉีดวัคซีน จำนวน 2,472 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564
จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 7,191,744 โดส
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 7,003,783 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 5,114,755 โดส (7.7% ของประชากร)
-เข็มสอง 1,889,028 โดส (2.9% ของประชากร)

2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-17 มิ.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 7,003,783 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 271,886 โดส/วัน ประกอบด้วย
วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 1,900,370 โดส
- เข็มที่ 2 43,323 โดส
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 3,214,385 โดส
- เข็มที่ 2 1,845,705 โดส

3. รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน
- 91.64% ไม่มีผลข้างเคียง
- 8.36% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย
- ปวดกล้ามเนื้อ 2.01%
- ปวดศีรษะ 1.49%
- ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 1.07%
- เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0.97%
- ไข้ 0.66%
- คลื่นไส้ 0.45%
- ท้องเสีย 0.29%
- ผื่น 0.24%
- ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.19%
- อาเจียน 0.12%
- อื่น ๆ 0.86%

162397659333

4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย
- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 102.2% เข็มที่2 88.8%
- อสม เข็มที่1 24.3% เข็มที่2 12.2%
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 7.1% เข็มที่2 0.3%
- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 8.7% เข็มที่1 1.7%
- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 27.7% เข็มที่2 14.9%
- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 7.9% เข็มที่2 2.5%
รวม เข็มที่1 10.2% เข็มที่2 3.8%

5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 15.51% เข็มที่2 4.88% ประกอบด้วย
- กรุงเทพฯ เข็มที่1 20.1% เข็มที่2 5.80%
- นนทบุรี เข็มที่1 13.09% เข็มที่2 4.72%
- สมุทรปราการ เข็มที่1 9.95% เข็มที่2 2.55%
- ปทุมธานี เข็มที่1 6.81% เข็มที่2 1.99%
- สมุทรสาคร เข็มที่1 15.66% เข็มที่2 11.55%
- นครปฐม เข็มที่1 3.59% เข็มที่2 1.16%

จังหวัดอื่นๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 4.31% เข็มที่2 1.69%
- ภูเก็ต เข็มที่1 62.80% เข็มที่2 31.92%
- ระนอง เข็มที่1 15.89% เข็มที่2 6.37%
- สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 9.31% เข็มที่2 3.42%
- เกาะสมุย เข็มที่1 45.98% เข็มที่2 21.02%
- เกาะพะงัน เข็มที่1 8.66% เข็มที่2 5%
- เกาะเต่า เข็มที่1 17.59% เข็มที่2 0.91%

6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 69,963,689 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 33,962,386 โดส (8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 7,563,241 โดส (5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca
3. ไทย จำนวน 7,003,783 โดส (7.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
4. กัมพูชา จำนวน 5,667,915 โดส (18.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
5. มาเลเซีย จำนวน 5,108,948 โดส (11.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
6. สิงคโปร์ จำนวน 4,691,386 โดส (45.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
7. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
8. เวียดนาม จำนวน 1,773,297 โดส (1.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
9. ลาว จำนวน 1,134,347 โดส (9.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V
10. บรูไน จำนวน 63,486 โดส (11.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ

162397661215

7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 59.57%
2. อเมริกาเหนือ 16.12%
3. ยุโรป 16.3%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.04%
5. แอฟริกา 1.68%
6. โอเชียเนีย 0.29%

8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 923.91 ล้านโดส (33% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 312.92 ล้านโดส (48.8%)
3. สหภาพยุโรป จำนวน 309.92 ล้านโดส (34.9%)
4. อินเดีย จำนวน 265.32 ล้านโดส (9.7%)

9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (65.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
2. มัลดีฟส์ (65.4% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )
3. บาห์เรน (64.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
4. อิสราเอล (58.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
5. ชิลี (54.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
6. สหราชอาณาจักร (54.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
7. มองโกเลีย (53.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Sputnik V )
8. กาตาร์ (50.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
9. ฮังการี (49.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
10. สหรัฐอเมริกา (48.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnso

162397663296

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

162397664830

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง