‘เชียงราย’ ยอดผู้ติดเชื้อพุ่ง 23 คน จากคลัสเตอร์ชลบุรี สั่งปิดโรงเรียน อบจ.เชียงราย

‘เชียงราย’ ยอดผู้ติดเชื้อพุ่ง 23 คน จากคลัสเตอร์ชลบุรี สั่งปิดโรงเรียน อบจ.เชียงราย
17 มิถุนายน 2564
2,500

“เชียงราย” ยอดผู้ติดเชื้อใน อำเภอเทิงพุ่ง 23 คน จากผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดชลบุรี ทำให้แพร่กระจายไปสู่ญาติ และคนใกล้ชิด สั่งล็อคดาวน์ชุมชน ปิดโรงเรียน อบจ.เชียงราย 18 มิ.ย - 4 ก.ค. 64 หลังพบนักเรียนชั้น ม.5 ติดเชื้อ และมีเพื่อนร่วมห้องเสี่ยง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย และคณะทำงานติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่อำเภอเทิง เพื่อติดตาม การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และลงพื้นที่จุดสำคัญในการสำรวจความพร้อมสำหรับการดำเนินมาตรการจัดเตรียมแผนรองรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

โดยได้ประเมินสถานการณ์และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ ในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด พื้นที่ ที่โรงพยาบาลเทิง และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่เพื่อรองรับระบบการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยทางคณะได้มีการเตรียมความพร้อมของสถานที่จำนวน 4 แห่ง คือ

  • โรงเรียนบ้านรักษ์แผ่นดิน
  • โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
  • โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี
  • โรงเรียนเพียงหลวง 16 ซึ่งเป็นสถานที่สะดวกใกล้กับชุมชนมากที่สุด

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การแพร่ระบาดล่าสุดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็คือ ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง เพราะมียอดผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ที่พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย วันที่ 15 มิถุนายน พบอีก 2 ราย และล่าสุดวันที่ 16 มิถุนายน มียอดผู้ป่วยจากการตรวจเชิงรุกอีก 18 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมทั้งตำบลพุ่งไปที่ 23 ราย สำหรับการแพร่ระบาด ยังอาจเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย แม้ว่ายังมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง ซึ่งมีชาวเขาเผ่าม้งเดินทางกลับมาจากพื้นที่จังหวัดชลบุรี และเกิดการระบาดกระจายอย่างรวดเร็ว แต่ทุกฝ่ายร่วมกันผนึกกำลังดำเนินการ ยับยั้งป้องกันอย่างเร่งด่วน และได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี 

โดยจังหวัดเชียงรายได้ออกประกาศเป็นพื้นที่ควบคุม ที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง โดยจะเน้นการห้ามเข้า ออกพื้นที่ในระหว่างเวลา 21.00น.-05.00 น. การปิดตลาดนัด ตลาดชุมชนในพื้นที่ การจัดชุดค้นหาติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ตั้งด่านตรวจคัดกรองทุกชุมชน หมู่บ้าน ตลอด 24 ชม. การปิดสถานศึกษาตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

อย่างไรก็ดี ในวันนี้มีประกาศของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่องแจ้งปิดเรียนในรูปแบบ On Site เพื่อเฝ้าระวังและความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากมีนักเรียนติดเชื้อไวรัสโควิด-19จากผู้ปกครองของนักเรียน โดยนักเรียนมาเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน จึงให้งดมาโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านม าพร้อมทั้งเพื่อนในห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง และสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้เข้ามาดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังตามมาตรการแล้ว ทางโรงเรียนจึงได้แจ้งปิดเรียนในรูปแบบ On Site ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ทุกระดับชั้นจนกว่าจะมีหนังสือแจ้งหรือประกาศเปลี่ยนแปลงเพื่อทำความสะอาดอาคารสถานที่และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

โดยให้เรียนในรูปแบบ Online และ On Demand ของสถานศึกษาโดยจะต้องเข้าเรียนตามตารางเรียนที่กำหนดเพื่อนำมานับชั่วโมงการเรียนและให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

162392814313

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง