กทม. ตรวจเข้ม 'แคมป์ที่พักคนงาน' ก่อสร้าง 'ลาดกระบัง' ป้องกันโควิด

กทม. ตรวจเข้ม 'แคมป์ที่พักคนงาน' ก่อสร้าง 'ลาดกระบัง' ป้องกันโควิด
17 มิถุนายน 2564
392

รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจมาตรการป้องกันใน 'แคมป์ที่พักคนงาน' ก่อสร้างในพื้นที่เขต 'ลาดกระบัง' สกัดคลัสเตอร์ ป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรค ในแคมป์ก่อสร้างที่มีทั้งชาวไทยและ 'คนงาานต่างด้าว' อยู่รวมกันกว่า 285 คน

วันนี้ (17 มิ.ย.64) เวลา 13.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจมาตรการป้องกันใน'แคมป์ที่พักคนงาน' ก่อสร้างในพื้นที่เขตลาดกระบัง โดยมี นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขต'ลาดกระบัง' สำนักอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล ณ แคมป์ที่พักคนงานใกล้ซอยลาดกระบัง 14/1 เขต'ลาดกระบัง'

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อน (Cluster) ที่เกิดขึ้นใน 'แคมป์ที่พักคนงาน' ก่อสร้างหลายแห่ง สำนักงานเขต'ลาดกระบัง' จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคใน 'แคมป์ที่พักคนงาน' ก่อสร้าง (Bubble Protocol) บริเวณ 'แคมป์ที่พักคนงาน' ใกล้ซอย'ลาดกระบัง' 14/1 ซึ่งมีคนงานรวมทั้งสิ้น 285 คน เป็นคนงานไทย 240 คน 'คนงานต่างด้าว' 45 คน แยกเป็นเมียนมาร์ 15 คน และกัมพูชา 30 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

  • สุ่มตรวจเชิงรุก 'แคมป์ที่พักคนงาน' 

โดยผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และคนงานทั้งหมดได้ตรวจเชิงรุกโควิด-19 แล้ว ไม่พบผู้ติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม เขตฯ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรวจสอบตามคู่มือและแบบตรวจสอบตามที่ทางราชการกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลให้แก่สำนักงานเขต เพื่อตรวจซ้ำว่าเป็นไปตามที่ผู้ประกอบการตรวจสอบหรือไม่ จากนั้นจัดส่งผลการตรวจของสำนักงานเขตไปยังศูนย์ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระดับกลุ่มเขตเพื่อตรวจกำกับอีกลำดับชั้น เพื่อให้เกิดความรัดกุมในการปฏิบัติสูงสุด

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จะสุ่มตรวจเชิงรุกคนงานก่อสร้างทั้งคนไทยและ 'คนงานต่างด้าว' ทุกแคมป์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป้าหมายแคมป์ที่มีคนงาน 100 คนขึ้นไป จะสุ่มตรวจ 75 คน แคมป์ที่มีคนงาน 50-99 คน สุ่มตรวจ 50 คน ส่วนแคมป์ ที่มีคนงานน้อยกว่า 50 คน จะตรวจทุกคน

หากพบผู้ติดเชื้อ 2 คนขึ้นไป แคมป์ดังกล่าวจะต้องดำเนินมาตรการ Bubble and Seal ซึ่งจะมีความเข้มข้นและมีมาตรการที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนและเข้มข้นยิ่งขึ้น ส่วนแคมป์ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อเกินกว่าที่กำหนดให้คงดำเนินมาตรการ Bubble Protocol ซึ่งจะเป็นแยกผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงออกจากชุมชน อันเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: