'พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ' ประทานสิ่งของ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

'พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ' ประทานสิ่งของ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
16 มิถุนายน 2564
320

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้ นายบุญเชิด กันภัย เป็นผู้เชิญสิ่งของประทาน และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี

162382588396

เพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี เผยแพร่ข้อความว่า เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.64 เวลา 11.30 น. ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้ นายบุญเชิด กันภัย เป็นผู้เชิญสิ่งของประทาน และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอธัญบุรี นางรัชนี วชิรภูชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี นางสาวชุติมา สมประสงค์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี

162382588124

อนึ่ง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กชาย-หญิง ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี ที่ประสบปัญหาทางสังคม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน พลัดหลง เด็กกำพร้า ไร้ที่พึ่ง เด็กที่ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ถูกทารุณกรรม เด็กที่ครอบครัวประสบปัญหาทางสังคม บิดามารดาต้องโทษ มีอาการทางจิต เด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

162382588275

162382588449

162382588225

162382588150

1623825883100

162382588147

162382588315

162382588430

162382588224

162382588490

162382588154

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง