‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ทรงบาตรพระสงฆ์ ในโอกาสวันสถาปนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ทรงบาตรพระสงฆ์ ในโอกาสวันสถาปนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
16 มิถุนายน 2564
324

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และทรงเปิดอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

162382442529

วันนี้ (16 มิ.ย. 64) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (107 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) และทรงเปิดอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

162382398275

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วิวัฒนาการมาจากโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดสยามมาเป็นโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยสภากาชาดไทย จนถึงสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในปัจจุบันสถาบันการศึกษาแห่งนี้กำเนิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2457 นับเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทย เมื่อเริ่มเปิดดำเนินการโรงเรียนนี้ขึ้นอยู่กับแผนกศึกษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (กองพยาบาลทหารบกกลาง กระทรวงกลาโหม) เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียน 1 ปี และมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับโรงเรียนผดุงครรภ์โรงพยาบาลศิริราช

162382398430

ต่อมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยกเลิกแผนกศึกษาจึงโอนโรงเรียนพยาบาลไปขึ้นอยู่กับแผนกรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล กองโรงเรียนพยาบาลเป็นกองหนึ่งในแผนกนี้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองโรงเรียนพยาบาลเป็นพระองค์แรก คือ หม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ จากนั้นมีการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ในสถาบันการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถในการสอนนักศึกษาพยาบาลที่สอดรับกับเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล กระทั่งปี พ.ศ. 2559 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและได้เปลี่ยนชื่อเป็น“สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย” เพื่อเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าเนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปีวันพระราชสมภพ

162382398127

162382397142

162382397127

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง