มติภท.ชง 3 ประเด็นแก้รธน. เมิน 'บัตรสองใบ'

มติภท.ชง 3 ประเด็นแก้รธน. เมิน 'บัตรสองใบ'
15 มิถุนายน 2564
117

มติภท.ชง 3 ร่างแก้รธน. บทบาทหน้าที่รัฐ-ยุทธศาสตร์ชาติ-ปิดสวิตช์ ส.ว. ไร้ปมบัตรสองใบ ระบุโหวตหนุนหรือไม่เป็นเรื่องอนาคต

ที่พรรคภูมิใจไทย นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง และโฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงผลการประชุมส.ส.พรรค ถึงจุดยืนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรค ว่า พรรคมีประเด็นที่ต้องแก้ไข 3 ประเด็น ได้แก่

1. เรื่องปากท้องของประชาชนโดยจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม 1 มาตราเรื่องบทบาทหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้รัฐมีบทบาทหน้าที่เพิ่มขึ้นในเรื่องหลักประกันรายได้ถ้วนหน้าให้กับประชาชน เพราะเชื่อว่าคนไทยทุกคนควรจะต้องมีหลักประกันรายได้ที่อยู่เหนือเส้นความยากจน ซึ่งจากการคำนวณพบว่าอยู่ที่ 36,000 บาทต่อปี ดังนั้นจะต้องบรรจุคำนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญ

2. จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 65 ที่กำหนดเรื่องยุทธศาสตร์ชาติที่จะต้องระบุในรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนว่า ยุทธศาสตร์ชาติควรที่จะต้องมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ประเทศและโลก

3. จะต้องแก้ไขมาตรา 272 เรื่องอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาที่มีอำนาจลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะต้องแก้ไขให้สมาชิกวุฒิสภาไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้

ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญระบุว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องใช้เสียงสมาชิกจำนวน 1 ใน 5 ซึ่งพรรคภูมิใจไทยมีทั้งสิ้น 60 เสียง เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องไปหาเสียงเพิ่มเติมจากเพื่อนสมาชิกพรรคอื่น ซึ่งได้มีการพูดคุยกับพรรคประชาธิปัตย์และพรรคชาติไทยพัฒนาไว้ ใน 3 ประเด็นดังกล่าว เพื่อขอเสียงเพิ่มจากทั้ง 2 พรรคให้ช่วยสนับสนุนในทั้ง 3 ร่างของพรรคภูมิใจไทย ส่วนร่างของพรรคประชาธิปัตย์ ทางพรรคภูมิใจไทยมีความเห็นตรงกันว่าจะช่วยสนับสนุนทั้ง 6 ประเด็นของพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อให้ทั้ง 2 พรรคสามารถเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาได้ เพื่อพิจารณาในรัฐสภาต่อไป

เมื่อถามถึงกรณีบัตรเลือกตั้ง นายภราดร กล่าวว่า ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ เพราะเรายืนยันใน 3 ประเด็นที่เสนอมา สำหรับเรื่องบัตรเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ประกาศว่าจะมีการแก้ไขบัตรเลือกตั้งจาก 1 ใบเป็น 2 ใบ ก็จะเป็นไปตามข้อตกลงโดยจะร่วมลงชื่อให้กับพรรคประชาธิปัตย์ในประเด็นดังกล่าวด้วย ส่วนจะลงมติหรือไม่เป็นเรื่องของอนาคต ที่จะต้องมีการพูดคุยหารือเพื่อฟังเหตุผลร่วมกันต่อไป

เมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยมีความมั่นใจในการแก้ไขอำนาจส.ว. อย่างไร นายภราดร กล่าวว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ตนเชื่อว่าเขาก็มีร่างนี้เหมือนกันและประเด็นตรงกัน ส่วนพรรคฝ่ายค้านก็เชื่อมั่นว่าเขาก็พยายามแก้ไขประเด็นนี้ โดยมีการพยายามเรียกร้องกันมาพอสมควร ส่วนจะโหวตผ่านในวาระที่สามหรือไม่ ตนเชื่อว่าสุดท้ายแล้วการลงมติในวาระที่ 3 ต้องอาศัยเสียง 1 ใน 3 ของวุฒิสมาชิกด้วย ซึ่งตนตอบแทนส.ว.ไม่ได้ว่ามีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไร เพราะเป็นการลดทอนอำนาจหน้าที่ของฝ่ายวุฒิสภา ซึ่งต้องไปถามฝ่ายวุฒิสภาเองว่ามีความเห็นเรื่องนี้อย่างไร อย่างไรก็ตามพรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าจะแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง