ครม.เคาะ 'ประกันสังคม' ม.40 ลดเงินสมทบเหลือ 60% ของอัตราเดิม

ครม.เคาะ 'ประกันสังคม' ม.40 ลดเงินสมทบเหลือ 60% ของอัตราเดิม
15 มิถุนายน 2564
34,959

ครม.เคาะ 'ประกันสังคม' ม.40 ลดเงินสมทบเหลือ 60% ของอัตราเดิม ซึ่งผู้ประกันตน ม.40 สามารถเลือกส่งเงินสมทบได้ 3 ทางเลือก โดยมีผลหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

วันนี้ (15 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุม ครม. ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล โดย นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงประเด็นการลดสมทบให้ผู้ประกันตน ม.40 ระบุว่า

ครม. อนุมัติหลักการเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกา "การกำหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบของบุคคลผู้สมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม ในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ...." โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ "ลดเงินสมทบ" ให้ผู้ประกันตน ม.40 เหลือ 60% ของเงินสมทบเดิม เป็นระยะเวลา 6 เดือน

และร่างกฎกระทรวง "กำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม สำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน ในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ...."  ลดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม เป็นระยะเวลา 6 เดือน

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ มีผลหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

โดยการลดอัตราส่งเงินสมทบให้ผู้ประกันตน ม.40 สามารถเลือกการส่งเงินสมทบได้ 3 ทางเลือก ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 (ได้ประโยชน์ทดแทน 3 กรณี) : อัตราเงินสมทบใหม่ 42 บาท/เดือน จากอัตราเงินสมทบเดิม 70 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 2 (ได้ประโยชน์ทดแทน 4 กรณี) : อัตราเงินสมทบใหม่ 60 บาท/เดือน จากอัตราเดิมที่ 100 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 3 (ได้ประโยชน์ทดแทน 5 กรณี) : อัตราเงินสมทบใหม่ 180  บาท/เดือน จากอัตราเดิมที่ 300 บาท/เดือน

นอกจากนี้ เงินสมทบที่รัฐบาลจะชำระเข้ากองทุนประกันสังคม ก็ให้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ “ไม่เกินกึ่งหนึ่ง” ของเงินสมทบที่ได้รับจากผู้ประกันตน ดังนี้

โดยการส่งเงินสมทบทางเลือกที่ 1 อัตราเงินสมทบใหม่ 21 บาท/เดือน จากอัตราเงินสมทบเดิม 30 บาท/เดือน

โดยการส่งเงินสมทบทางเลือกที่ 2 อัตราเงินสมทบใหม่ 30 บาท/เดือน จากอัตราเดิมที่ 50 บาท/เดือน

โดยการส่งเงินสมทบทางเลือกที่ 3 อัตราเงินสมทบใหม่ 90  บาท/เดือน จากอัตราเดิมที่ 150 บาท/เดือน 

การลดเงินสมทบให้เป็นระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าวนี้ จะส่งผลให้ผู้ประกันตน มาตรา 40 สามารถนำส่งเงินสมทบได้ลดลงจำนวน 378 ล้านบาท ซึ่งเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตน มาตรา 40 และเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนได้มากขึ้น จากสถานการณ์ของเศรษฐกิจที่หยุดชะงักในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

ขณะที่รัฐบาลลดนำส่งเงินสมทบลง 189 ล้านบาท รวมทั้งแรงงานนอกระบบ มีแนวโน้มที่จะเลือกส่งเงินสมทบตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ ซึ่งเป็นแบบสมัครใจเป็นจำนวนเพิ่มขึ้น ในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราการจ่ายเงินสมทบดังกล่าว

โดยกระทรวงแรงงานคาดว่า จะมีเงินสมทบลดลงหลังจากการปรับลดอัตราการจ่ายเงินสมทบ 6 เดือน จำนวน  567 ล้านบาท เหลือจำนวน 850.5 ล้านบาท จากจำนวนเดิม 1,417.5 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ เนื่องจากสำนักงานประกันสังคมจัดสรรเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามอัตราปกติ 

ที่มา : ไทยคู่ฟ้าthaigov.go.th

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง