2,000/วันศูนย์บางซื่อฉีดวัคซีน2กลุ่มหมอพร้อมกทม.ถูกเลื่อนคิวมิ.ย.

2,000/วันศูนย์บางซื่อฉีดวัคซีน2กลุ่มหมอพร้อมกทม.ถูกเลื่อนคิวมิ.ย.
15 มิถุนายน 2564
3,291

สธ.เยียวยา2กลุ่มหมอพร้อมกทม.ถูกเลื่อนเข้าฉีดที่บางซื่อ ย้ำให้ติดต่อรพ.ที่จองก่อนอีกครั้ง หากถูกเลื่อนคิวนาน อยากฉีดเร็วสมัครใจมาฉีด มีรองรับ 2,000 โดส/วัน เริ่ม 16 มิ.ย. ใช้วัคซีนที่คนจองแต่ไม่มาฉีดอาจเพราะฉีดที่อื่นแล้ว ขอทุกจ.ฉีด 2 กลุ่มนี้ก่อน

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ในการแถลงข่าว การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ที่ถูกเลื่อนจากการลงทะเบียนหมอพร้อมระหว่างเดือนมิ.ย.ในเขตกรุงเทพมหานครที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้รับนโยบายจากรองนายกรัฐและรมว.สาธารณสุข เพื่อมาดำเนินกการเยียวยาช่วยเหลือ 2 กลุ่มหลักคือ 60 ปีขึ้นไปและ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ซึ่งจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19ผ่านระบบหมอพร้อมและมีปัญหาไม่ได้รับวัคซีนตามนัด ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การฉีดวัคซีน 1.เพื่อลดการป่วย ลดการเสียชีวิต จึงกำหนดกลุ่มผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง เป็น2 กลุ่มที่ควรได้รับลำดับแรกๆ เพราะถ้าป่วยจะมีโอกาสเข้าไอซียูเจ็บหนัก เสียชีวิต 2.เพื่อคงระบบสาธารณสุข จึงฉีดในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขก่อน และ3.เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และคุมพื้นที่ระบาดมาก เช่น กทม.และปริมณฑล

ขณะนี้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉีดครบ 2 เข็มไปแล้ว 86.5% กลุ่มบริการด่านหน้า เช่น ทหาร ตำรวจ คนที่ช่วยดูแล ฉีดครบแล้ว 12.7% อสม. 10.4% ประชาชนทั่วไป 2.0% 7กลุ่มโรคเรื้อรัง 1.5% และผู้สูงอายุได้ 0.3% จะเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเสี่ยงสูญเสียยังได้รับวัคซีนน้อย โดยสธ.ต้องการให้ 2 กลุ่มเสี่ยงนี้ได้รับการฉีดให้ได้ตามเป้าภายในมิ.ย.-ก.ค.เพื่อลดการสูญเสีย การป่วย จึงมีการจองหมอพร้อม โดยล็อคให้รพ.เล็ก 300 คนต่อวัน รพ.ใหญ่ 600 คนต่อวัน โดยดูจากจำนวนวัคซีนที่จะเข้ามาระดับหนึ่งใน คือ มิ.ย.ไม่เกิน 4 ล้านโดส ก.ค. ไม่เกิน 5 ล้านโดส และมีคนจองผ่านหมอพร้อมมาจริง 8.1 ล้าน


"ถ้าบริหารดีๆ 2 กลุ่มนี้ควรจะได้ตามที่จองภายในเดือนมิ.ย.-ก.ค.จึงเป็นเหตุผลที่ทำไมสธ.ต้องเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน ขอทำความเข้าใจจังหวัดต่างๆ ถึงเป้าหมายและผลการดำเนินการ ควรจะให้ 2 กลุ่มดังกล่าวได้รับเป็นกลุ่มแรกๆ ตามระบบที่จองเข้ามาทางหมอพร้อม เมื่อจองแล้วควรจะได้วัคซีนตามที่นัด มั่นใจการดำเนินการของจังหวัดต่างๆ สามารถดำเนินการได้"นพ.โสภณกล่าว


นพ.โสภณ กล่าวอีกว่า ครั้งนี้เป็นการเยียวยาผู้ที่จองผ่านหมอพร้อมในกทม.ในเดือนมิ.ย.ที่มีปัญห่จริง โดยเบื้องต้นอยากให้ไปติดต่อที่รพ.ที่จองไว้ก่อน หากมีปัญหาจริง เช่น ถูกเลื่อนคิวไปนานมากและอยากฉีดเร็วขึ้น สธ.จะเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุน ย้ำว่าไม่ได้ไปแย่งงาน กทม.ทำ เพราะกทม.ก็มีบทบาทหน้าที่ของเขา แต่เราคำนึงถึงวัตถุประสงค์การฉีดเพื่อดูแล 2 กลุ่มนี้ให้ได้ฉีดวัคซีนเป็นลำดับแรกๆ


สำหรับพื้นที่กทม.มี 2 กลุ่มนี้ที่จองผ่านระบบหมอพร้อม ช่วง 7-13 มิ.ย. จำนวน 178,566 คน ช่วง 14-20มิ.ย. จำนวน 133,637 คน และ21-30มิ.ย. 144,221 คน รวม 456,414คน ขณะนี้มีผู้สูงอายุ ไดเฉีดเข็ม 1 แล้ว 161,449,คน และครบ 2 เข็มแล้ว 11,063 คน และกลุ่ม7โรคเรื้อรังได้ฉีดเข็ม 1 แล้ว 120,151 คนและครบ 2 เข็ม 16,822 คน

"ภาพรวมทั่วประเทศในเดือนมิ.ย.มีการจองผ่านหมอพร้อมราว 3.7 ล้านคน ก็ขึ้นกับศบค.ว่าจะมีการจัดสรรวัคซีนอย่างไรมแต่เชื่อว่าจะคำนึงถึงด้านการสาธารณสุขด้วย แต่เมื่อวัคซีนเป็นการทยอยเข้ามา ก็ต้องจัดสรรในพื้นที่ให้ดี ก็อยู่ที่ศบค.และจังหวัดจะบริหารจัดการอีกทีในรายละเอียด เช่น พื้นที่ระบาดมาก"นพ.โสภณกล่าว

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การช่วยเหลือให้มาฉีดที่สถานีกลางบางซื่อในครั้งนี้ ขอย้ำว่าให้เป็นในกลุ่มผู้สุงอายุและ7โรคเรื้อรังที่จองผ่านระบบหมอพร้อมในกทม.และได้คิวฉีดในเดือนมิ.ย.และถูกเลื่อนวันฉีดออกไปเท่านั้น ถ้าไม่มีการเลื่อนนัดจากรพ.ที่จองไว้ให้ไปที่รพ.เหมือนเดิม หรือหากถูกเลื่อนวันให้โทรสอบถามไปยังรพ.อีกครั้งว่าได้คิวใหม่วันไหน หากมีปัญหาจริง คือ ถูกเลื่อนวันฉีดไปไกลมาก เช่น ได้คิวใหม่ในเดือนก.ค. แต่อยากฉีดเร็วและสมัครใจจะเดินทางมาฉีดที่สถานีกลางบางซื่อ สธ.ก็มีระบบรองรับ เบื้องต้นสามารถโทรสอบถามและแจ้งได้ที่คอลเซ็นเตอร์หมอพร้อม 02-792-2333 เมื่อแจ้งแล้วจะได้รับSMSจากหมอพร้อมระบุวันและเวลาเข้ารับการฉีด ซึ่งจะเริ่มได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.นี้

"วัคซีนที่นำมาฉีดให้กับ 2 กลุ่มนี้เพื่อช่วยเหลือเยียวยาที่ศูนย์ฉีดบางซื่อนั้น เป็นวัคซีนที่จัดสรรมาที่ศูนย์บางซื่ออยู่แล้ว โดยจะมีส่วนที่เหลือจากการที่ประชาชนลงทะเบียนแล้วไม่มาฉีดตามนัด ซึ่งอาจจะเป็นเพราะมีการลงทะเบียนหลายที่และได้เข้าฉีดที่จุดฉีดอื่นแล้ว โดยในช่วงแรกมีส่วนนี้ประมาณ 5% จากยอดที่รับลงทะเบียนประชาชนทั่วไปไว้ 5,000 คนต่อวัน ก็จะไม่มีราว 200 คน แต่ในสัปดาห์ต่อมาไม่มาฉีดเพิ่มเป็นประมาณ 10% และคาดการณ์ว่า 2 กลุ่มหมอพร้อมในกทม.ที่ถูกเลื่อนจะมาฉีดราว 100-1,000 คนต่อวัน ก็จะมีการเตรียมรองรับไว้ราว 2,000คนต่อวัน หรือชั่วโมงละ 200 คน"นพ.สมศักดิ์กล่าว

นพ.สมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาศูนย์ฉีดกลางบางซื่อได้มีการให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ป่วยโรคเลือด โรคหัวใจ ผู้พิการอยู่แล้ว จัดเป็นจุดone stop service โดยผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือก็จะมีตรงจุดนี้ จากนั้นไม่ต้องทำอะไรจะมีเจ้าหน้าที่เดินมาบริการและฉีดวัคซีนให้ แต่หากเป็นผู้ป่วยใน 7 โรคเรื้อรังที่อาการคงที่และดูแลตัวเองได้ก็ขอให้เข้ารับตามระบบปกติ โดยเดิมมีศักยภาพให้บริการกลุ่มเปราะบางราว 30คนต่อชั่วโมง แต่สามารถขยายศักยภาพได้เป็น 60-100คนต่อชั่วโมง

ด้านนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แผนการกระจายวัคซีนยังเป็นไปตามแผนที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ร่วมกับ สธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ว่าในเดือนมิ.ย. จะมีการกระจายวัคซีนอย่างน้อย 6 ล้านโดส ซึ่งระหว่างวันที่ 7-14 มิ.ย. กระจายไปแล้ว 3.5 ล้านโดส แบ่งเป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 2 ล้านโดส และวัคซีนซิโนแวค 1.5 ล้านโดส และตั้ง7-14มิ.ย.จำนวน 8 วัน ฉีดไปแล้ว 2,410,663 โดส เฉพาะ 14มิ.ย. ฉีด 323,060 โดส ซึ่งการฉีดยังดำเนินการต่อเนื่องและจุดฉีดต่างๆ ยังให้บริการประชาชนได้อย่างดี ภาพรวมเฉลี่ยหากฉีดวันละ 3 แสนโดส ใน 1 เดือนก็จะสามารถฉีดได้ 10 ล้านโดส ส่วน ภาพรวมการฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. – 14 มิ.ย. ฉีดแล้ว 6,511,184 โดส แบ่งเป็นวัคซีนแอสตร้าฯ และซิโนแวค การฉีดจึงเป็นไปตามเป้าหมาย

การจัดหาวัคซีนครึ่งหลังเดือนมิ.ย. จะมีวัคซีนเข้ามาอย่างน้อย 3 ล้านโดสและจะมีการกระจายไปจุดฉีดต่างๆ ในสัปดาห์นี้ โดยได้ประสานงานกับหน่วยงานปลายทางแล้ว จะเห็นว่าเดือนมิ.ย. จะจัดส่งวัคซีนไปได้ 6.5 ล้านโดสตามแผน ที่ได้รับมอบหมายจากศบค. แต่สธ.ก็ยังไม่ละความพยายามในการจัดหาวัคซีนมาเพิ่มเติม เพื่อให้ทันต่อความต้องการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดการเสียชีวิตและควบคุมการระบาดในพื้นที่ หากมีจำนวนวัคซีนเข้ามาก็จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ และยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง