ก.ล.ต.ยันเป็นธรรมห้ามเทรด4โทเคน

ก.ล.ต.ยันเป็นธรรมห้ามเทรด4โทเคน
15 มิถุนายน 2564
284

ก.ล.ต. แจงประกาศห้ามศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลซื้อขายโคเทน4ประเภท เป็นธรรม- คุ้มครองผู้ลงทุน เปิดช่องออกได้แต่ต้องไปซื้อขายนอกตลาด "เศรษฐา"เผย สิริฮับไร้ผลกระทบเตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า จากที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศห้ามศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลลิสต์โทเคนที่เข้าข่ายเหรียญ 4 ประเภท คือ Meme,NFT,Fan Token และโทเคนที่ออกโดย Exchange เพื่อใช้ในธุรกรรมบนบล็อกเชน มีผลทันที 11 มิ.ย.64 ไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง

ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้ สำนักงานก.ล.ต. พิจารณาถึงการแข่งขันที่เป็นธรรม ,คำนึงถึงประโยชน์ที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสำคัญ  ซึ่งถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งได้มีการพิจารณาครอบคลุมในหลายมิติแล้ว

รวมถึงประกาศฉบับนี้ไม่ได้ปิดประตูการพัฒนาตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย เพราะยังเปิดช่องว่างดำเนินการซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายฯที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต.ได้ 

เนื่องจากหากเป็นเหรียญที่เข้าข่ายข้อห้ามดังกล่าว แต่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายฯ อยู่แล้ว ก็ยังทำต่อไปได้ เพราะไม่มีผลย้อนหลัง ในส่วนการออกเหรียญใหม่หรือเหรียญเดิมที่ต้องออกเหรียญเพิ่มตามกำหนดระยะเวลาในไวท์เปเปอร์ หากเข้าข่ายข้อห้ามดังกล่าว ก็ยังออกได้ตามเดิมแต่ต้องไปซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายฯ ซึ่งต้องพิจารณารายกรณีขึ้นอยู่กับรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการออกและการนำเหรียญไปใช้เป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต.ได้มีการตั้งคณะทำงานติดตาม หลังจากออกประกาศนี้ หากมีข้อร้องเรียน ข้อโตแย้ง หรือสงสัย สามารถส่งหนังสือมาหารือก.ล.ต.ได้

อีกทั้งก.ล.ต. ยังคงมีวิธีการตรวจสอบเหรียญที่เข้าข่ายข้อห้ามดังกล่าว โดยทางศูนย์ซื้อขายฯ จะมีการป้องกันผลประโยชน์ขัดแย้งและระบบการตรวจสอบภาวะตลาดให้เป็นไปตามกฎหมาย (Market Surveillance) หากพบความผิดปกติในตลาดหรือการกระทำที่ผิดกฎกมาย ต้องรายงานแจ้งมายังก.ล.ต.ทันที เพื่อให้ก.ล.ต.เข้าไปตรวจสอบต่อไป โดยกรณีที่ศูนย์ซื้อขายฝ่าฝืนตามประกาศดังกล่าว มีโทษปรับ 310,000 บาท

นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI ได้ โพสต์ทวิตเตอร์ แจงโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน สิริ ฮับ (SIRIHUB Token) ไม่ได้รับผลกระทบจากที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ห้ามศูนย์ซื้อขายฯ 4 โทเคน  เนื่องจากเป็นโทเคนเพื่อการลงทุนที่อ้างอิงทรัพย์สินจะมีอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินอ้างอิงหรืออ้างอิงกระแสรายรับจากโครงการอสังหาริมทรัพย์(Asset-backed) โดยมี SIRI Campus ค้ำประกัน ซึ่งนอกจากนี้ได้ข่าวว่า XSpring เตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง