ผบ.ทร. ให้โอวาท 3 นักเรียนนายเรือ นำความรู้พัฒนาประเทศและกองทัพเรือ

ผบ.ทร. ให้โอวาท 3 นักเรียนนายเรือ นำความรู้พัฒนาประเทศและกองทัพเรือ
14 มิถุนายน 2564
171

ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้โอวาทนักเรียนนายเรือ ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือต่างประเทศและนักเรียนนายเรือที่กำลังจะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรือต่างประเทศ

14 มิ.ย. 2564 พลเรือโท ไกรศรี  เกษร  ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ  นำนักเรียนนายเรือที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อยังโรงเรียนนายเรือต่างประเทศ  และ นักเรียนนายเรือที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือต่างประเทศ  รวม 3 นาย เข้ารับโอวาทจาก พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน  ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม     

สำหรับนักเรียนนายเรือทั้ง 3 รายประกอบด้วย นักเรียนนายเรือ ปุญระพี  ประกิจ   มีกำหนดเดินทางไปเข้ารับการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนนายเรือสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2568           

 

นักเรียนนายเรือ กล้าเกียรติ  สหฤทธานันท์   มักำหนดเดินทางไปเข้ารับการศึกษา ณ เครือรัฐออสเตรเลียตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2556 4 ถึง 2 มกราคม 2569           

นักเรียนนายเรือ ณัทดรัน คุรุวิชญา เดินทางกลับจากการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนนายเรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งเข้ารับการศึกษาตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 และได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยได้เข้าพักสังเกตอาการ ที่อาคารรับรองสัตหีบ เป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคมถึง 13 มิถุนายน 2564
        

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือได้ให้โอวาทแก่นักเรียนนายเรือทั้ง 3 นาย พร้อมทั้งแนะแนวทางในการเรียนรวมถึงการปฏิบัติงานภายหลังสำเร็จการศึกษา โดยเน้นย้ำให้ ผู้ที่จะไปศึกษาต่อตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ นำความรู้ตลอดจนประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่ประเทศชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถ และขอให้รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

ส่วนผู้ที่สำเร็จการศึกษามาขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมาย  ชีวิตของการเป็นนักเรียน และการเป็นข้าราชการนั้นมีความแตกต่างกัน ด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบ กองทัพเรือต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกคน ในการที่จะทำให้กองทัพเรือเดินไปข้างหน้า สมดังคำกล่าวที่ ได้มอบให้แก่กำลังพลทุกนายว่า  'พลังสามัคคี  พลังราชนาวี'

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง