สมาคมแม่บ้านตำรวจมอบทุนการศึกษา เชิดชูเกียรติยศและเป็นขวัญกำลังใจ

สมาคมแม่บ้านตำรวจมอบทุนการศึกษา เชิดชูเกียรติยศและเป็นขวัญกำลังใจ
14 มิถุนายน 2564
151

สมาคมแม่บ้านตำรวจมอบทุนการศึกษา เพื่อเชิดชูเกียรติยศและเป็นขวัญกำลังใจ แก่ทายาทตำรวจที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่


พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่ทายาทข้าราชการตำรวจที่เสียสละชีวิต และบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ 1 โดยสมาคมแม่บ้านตำรวจ เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ตามดำริของผู้บังคับบัญชาตำรวจ ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ ทุ่มเท เสียสละ ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ และเป็นแบบอย่างให้กับข้าราชการตำรวจโดยทั่วไป การที่สมาคมแม่บ้านตำรวจได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาขึ้นตามโครงการ ฯ ถือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประกอบคุณงามความดี ทั้งยังเป็นการดูแลสวัสดิการ สร้างขวัญกำลังใจให้กับทายาทและครอบครัวของผู้กล้าดังกล่าว


ในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกท่าน และขอบคุณสมาคมแม่บ้านตำรวจและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันจัดทำโครงการดี ๆ เช่นนี้ 

คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ มีดำริว่า สมาคมแม่บ้านตำรวจเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวตำรวจ และมีความภาคภูมิใจที่หัวหน้าครอบครัวของพวกเรารับราชการตำรวจ อันเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละทุ่มเททั้งเวลาและชีวิต เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกคน ทั้งนี้ บ่อยครั้งเรามักจะได้ทราบข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นนอกจากจะมีผลกระทบต่อองค์กรและประเทศชาติแล้ว ผลลัพธ์ที่รุนแรงที่สุดย่อมหมายถึงการสูญเสียเสาหลักของครอบครัวที่อยู่เบื้องหลัง


ด้วยนโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ที่ต้องการให้สมาคมแม่บ้านตำรวจ ให้ความช่วยเหลือดูแลครอบครัวตลอดจนทายาทของข้าราชการตำรวจที่เสียสละชีวิต และบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ สมาคมแม่บ้านตำรวจจึงได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่ทายาท เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกครอบครัวที่อยู่เบื้องหลัง ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการแบ่งเบาภาระด้านการศึกษาของทายาทข้าราชการตำรวจผู้เสียสละทุกท่าน

162363369180


โดยการจัดงานในปีนี้ถือเป็นปีแรก ที่สมาคมแม่บ้านตำรวจได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้แก่ทายาทข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบัน และบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ จนเป็นเหตุให้ต้องออกจากราชการ ซึ่งครอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นจำนวน 50 ทุน ทุนละ 50, 000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2, 500, 000 บาท

162363370680

ทั้งนี้ ได้มีทายาทข้าราชการตำรวจที่เสียสละชีวิต และบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ เข้ารับทุนในพิธีจำนวน 10 ครอบครัว ได้แก่

ครอบครัวและทายาทของ พล.ต.ต.อิสระพงศ์ กุลจินดา

ครอบครัวและทายาทของ พล.ต.ต.วิรัตน์ชัย น้อมระวี

ครอบครัวและทายาทของ พ.ต.ท.ชัชวาล แท่งทอง

ครอบครัวและทายาทของ ร.ต.อ.จิระศักดิ์ อดทน

ครอบครัวและทายาทของ ร.ต.อ.เชาว์ พิมพะกุล

ครอบครัวและทายาทของ ร.ต.อ.สุชิน แดนไธสง

ครอบครัวและทายาทของ ร.ต.อ.ภาสวี ศรีชัย

ครอบครัวและทายาทของ ร.ต.ต.ชัยรัตน์ ผิวงาม

ครอบครัวและทายาทของ ด.ต.ภาสวี ศรีชัย

ครอบครัวและทายาทของ จ.ส.ต.อาสาฬ เกตุจำปา

โดยมี พล.ต.อ. ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. คุณสุมนา กิตติประภัสร์ อุปนายกสมาคม ฯ และ พ.อ.หญิง อรัญญา ทรัพย์พ่วง ให้เกียรติร่วมในพิธี

162363371986

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: