‘ในหลวง’ มี‘พระราชสาส์น’ อำนวยพรในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

‘ในหลวง’ มี‘พระราชสาส์น’ อำนวยพรในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
12 มิถุนายน 2564
134

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายโรดรีโก โรอา ดูแตร์เต

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

กรุงมะนิลา

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวฟิลิปปินส์

ประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นมิตรสนิทและผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมอาเซียน มีความสัมพันธ์ฉันมิตรต่อกันมายาวนาน และช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความเชื่อมั่นและค่านิยมร่วมกันเสมอมา ข้าพเจ้ามั่นใจว่า ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเพิ่มพูนความร่วมมือ ในกิจการทุก ๆ ด้าน เพื่อประโยชน์สุขของประเทศและภูมิภาคของเราทั้งสอง

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง